Bild: clker-free-vector-images / Pixabay.

Förkrossande majoritet i FN röstade för fullt medlemskap för Palestina – dock ej Sverige

En stor majoritet av FN:s medlemsstater röstade igår för att Palestina, som sedan många år har observatörsstatus, skall ges fullt medlemskap. Endast nio stater röstade emot, bland dem USA och Israel.

Tjeckien och Ungern var de enda europeiska staterna som följde USA och Israel och röstade emot. Vad gäller Ungern kan det ju noteras att det landets regering är den enda i Europa som under senare år gjort omisskännligt antisemitiska uttalanden. Samtidigt har relationen till Israels högerregering varit utmärkt. Victor Orbáns hjärtliga relation till premiärministerkollegan Benjamin Netanyahu baserar sig på att båda står för ett auktoritärt styre, aggressiv nationalism, etnisk diskriminering och rasism. Den hjärtliga relationen har skapat upprördhet bland ungerska judar.

Bland de 15 europeiska staterna som röstade för Palestinas medlemskap återfanns bland andra Frankrike. Av de nordiska länderna röstade Danmark, Island och Norge för medlemskap; medan Sverige – som (tillsammans med Island) är det enda landet i Västeuropa som erkänt Palestina som stat – valde, tillsammans med Finland, att avstå.

Icke närvarande vid omröstningen var 15 medlemsstater. Hur de närvarande röstade, och vilka som var frånvarande, framgår av redovisningen nedan. Bokstaven A (abstain) framför Sweden betyder att Sverige tillhörde dem som aktivt valde att avstå.

Generalförsamlingens framröstade ställningstagande innebär att Säkerhetsrådet uppmanas att fatta beslut om att Palestina ska upptas som fullvärdig medlem.

Eftersom USA är en av Säkerhetsrådets permanenta medlemmar, och därmed har vetorätt, kommer något beslut om Palestinas medlemskap inte att kunna tas. Det kommer USA att se till.

You May Also Like