Bildskapare: Cickenonline / Etereuti / Pixabay.

Israel vägrar blankt att hörsamma FN:s säkerhetsråds krav på humanitära pauser i striderna

FN:s säkerhetsråd antog igår en resolution som kräver att Hamas släpper dem i gisslan som fortfarande är organisationens fångar, och att utökade pauser i striderna och bombningarna kommer till stånd samtidigt som fungerande korridorer för flyktingar inrättas.

Resolutionen antogs med siffrorna 12-0. Av de 15 medlemmarna i säkerhetsrådet var det 3 som lade ner sin röst; USA, Ryssland och Storbritannien. Dessa tre är tillsammans med Frankrike och Kina ständiga medlemmar av säkerhetsrådet. De fem ständiga medlemmarna har var för sig vetorätt, och det räcker alltså att en av dem röstar nej för att en resolution skall stoppas.

Eftersom ingen röstade nej kunde resolutionen antas.

En resolution antagen av säkerhetsrådet är till skillnad från en resolution antagen av generalförsamlingen (alla FN:s medlemsstater) bindande.

Men detta – att resolutionen är bindande – har det israeliska utrikesdepartementet förklarat att man struntar i. Israel betecknar resolutionen som “verklighetsfrämmande”. Denna hållning ligger i linje med hur man från israeliskt håll genom åren hanterat FN:s resolutioner. Det vill säga: man har nonchalerat dem.

De tre medlemmarna som valde att lägga ner sin röst i stället för att rösta nej kan ha gjort det i förvissningen om att Israel ändå skulle vägra hörsamma resolutionen. För USA:s del kan det med tanke på relationerna till en rad arabstater ha varit en klar fördel att inte rösta nej. Och även en klar fördel för en rad USA-lierade statsledningar i arabvärlden, som gärna ser att man inte av kraftiga hemmaopinioner ställs till svars för den nära förbindelsen med en supermakt som förbehållslöst och till hundra procent intar samma position som den israeliska regeringen.

Palestinas företrädare på Västbanken menar att resolutionen borde ha gått längre och att den borde ställt sig bakom det krav på vapenvila som FN:s generalförsamling och en rad humanitära organisationer framfört.

FN:s barnrättsorganisation UNICEF beskrev igår situationen för Gaza:s en miljon barn som exempellöst vidrig och fullständigt katastrofal. Under veckorna av bombningar har 4 800 barn dödats. Om ingen vapenvila och ingen införsel av förnödenheter omedelbart kommer till stånd kommer dödstalet att fortsätta rusa uppåt. Den humanitära katastrofen är obeskrivlig.

You May Also Like