Toppmötet G77 plus Kina. Kubas president Díaz-Canel i talarstolen. Foto: X @DiazCanelB.

G77-ländernas möte i Havanna krävde en ny världsordning och betonade samarbetet Syd-Syd

I Havanna har under två dagar representanter för 114 utvecklingsländer varit samlade för att inför världen lägga fram ett alternativ till det tillstånd av ojämlikhet och stormaktsarrogans som präglar den globala situationen idag.

Samlingen skedde inom ramen för G77, en förening av tredje-världen-stater inom FN, och mötet i Havanna hölls under beteckningen G77+Kina, då även Kina, i egenskap av observatör, medverkade.

Värdlandet Kubas president Miguel Díaz-Canel angav i ett av sina tal den utmaning som rörelsen står inför ifråga om inriktning och mål:

Det är dags för Syd att ändra spelets regler, fastslog han.

Det särskilda temat för konferensen var det globala Syds samarbete inom vetenskap, teknik och innovation.

Man underströk också nödvändigheten av att omställningen för att att möta klimatkrisen accelererar och att politiken för miljömässig hållbarhet skärps. Kritik mot de rika ländernas saktfärdighet och passivitet framfördes.

Konferensen förkastade också imperialistisk stormaktspolitik i form av extraterritoriella lagar och ekonomiska tvångsåtgärder.

Och enigheten var total i fördömandet av USA:s ekonomiska blockad mot Kuba. Denna blockad, som pågått i 60 år, har FN:s generalförsamling i omröstningar sedan 1992 krävt ett slut på. Sedan många år får USA i omröstningarna stöd av endast Israel och någon enstaka ytterligare med supermakten lierad vasallstat. Eftersom generalförsamlingen (utan endast säkerhetsrådet, där USA har vetorätt) inte kan fatta bindande beslut har USA:s regering helt sonika struntat i den överväldigande FN-majoritetens önskan. Detta är ett av uttrycken för den stormaktsarrogans som G77-länderna vill få ett slut på.

Den av konferensen antagna slutdeklarationen:

You May Also Like