Den knutna pistolen framför FN-högkvarteret i New York.

Var håller FN hus?

Jag lyssnade idag, 17 februari, på Ring P1, som går på Sveriges Radio varje vardagsmorgon 9.30 – 10.00.

Där får “vanligt folk” ringa in och lufta sina åsikter om allt mellan himmel och jord.

Idag var det två inringare som tyckte att rapporteringen angående Ukrainakonflikten varit för ensidig i media. Att man förenklar genom att göra konflikten till en fråga om de onda mot de goda, det svarta mot det vita. Och att de som vill se en mer nyanserad analys och rapportering nästan inte får något medialt utrymme.

Igår kväll såg jag dock att Svenska Freds fick ett litet utrymme i Rapport 19.30 i SVT att ge sin syn på saken, vilket väl är “undantaget som bekräftar regeln”.

Sedan var det en tredje inringare som också kommenterade krisen kring Ukraina genom att ställa den enkla, och egentligen självklara frågan: “Var håller FN hus?”

I allt det mediala bruset i detta uppskruvade läge, slår det mig nu att det är helt tyst från FN. I alla fall i media.

Det borde ju var en självklar uppgift för FN att ta tag i det här och försöka få till stånd en lösning, främst via fredliga och diplomatiska vägar.

När jag googlar olika sökord för att hitta något om vad FN gör hittar jag bara en enda artikel.

Det är Globalis FN-förbundet som den 27 april 2021 skriver:

“Konflikten i Ukraina har diskuterats i FN:s säkerhetsråd. Eftersom Ryssland är både part i konflikten och har vetorätt i säkerhetsrådet kan inte säkerhetsrådet fungera som ett effektivt politiskt organ som vidtar sanktioner i denna situation. Den främsta funktionen för säkerhetsrådet i denna situation är att vara ett forum för samtal mellan parterna och att utföra symboliska avstämningar”.

Jag läser om FN:s säkerhetsråd:

“De fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd – Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA – har vetorätt. Vetorätt innebär att om något av länderna röstar emot ett resolutionsförslag kommer resolutionen inte att antas, oavsett hur många av de resterande medlemmarna som röstar för förslaget”.

“Utöver de 5 fasta medlemmarna består Säkerhetsrådet av ytterligare 10 medlemsländer som väljs av Generalförsamlingen, två år åt gången. Varje år skiftas 5 av de icke-fasta medlemsländerna.

För att säkra geografisk spridning består Säkerhetsrådets rullande stolar av 5 representanter från Asien och Afrika, 2 från Latinamerika och Karibien, 2 från Västeuropa och Australien, Kanada och Nya Zeeland, och 1 från Östeuropa”.

Detta med att de 5 permanenta medlemmarna har vetorätt innebär att FN i stora delar är vingklippt. Att det är en ganska tandlös tiger.

Gällande Ukrainakonflikten är således FN:s enda roll att “vara ett forum för samtal och att utföra symboliska avstämningar”.

Har man ens gjort det?

Är det inte läge att reformera FN och undanröja de regler från 1945 som gör att ett enda av de 5 permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har makt och rätt att blockera alla andra. Det låter ju inte speciellt demokratiskt att ha det så.

Lästips:

  • Ukraina. Globalis, FN-Förbundet, 27 april 2021

Rolf Waltersson

You May Also Like