Birger Schlaug föreläste om Elin Wägner

Elin Wägner feminist, författare ideolog. Det var rubriken för ett föredrag av Birger Schlaug. Platsen var ABF:s lokal i centrala Eskilstuna, dit ett 40-tal intresserade hade sökt sig på tisdagskvällen.

Birger Schlaug berättade bland annat om Elin Wägners uppväxt i ett högborgerligt hem i Lund i slutet av 1800-talet, Hon föddes 1882...

Läs mer

Ivan Oljelund 1892-1978

Ivan Oljelunds far var typograf. Efter den vanliga folkskolan blev Ivan medarbetare på arbetartidningen Brand och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Han fortsatte till Svenska Dagbladet och Stockholmstidningen.

Ivan Oljelund skrev några uppmärksammade romaner som skildrar livet i Stockholm vid förra sekelskiftet: Det hände på Kungsholmen 1951,  Stockholms barn 1952...

Läs mer