Öppet brev från DHR till makthavare i Eskilstuna kommun

Till kommunala makthavare i Eskilstuna kommun – Avsändare: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR.

Du makthavare kan vi prata?

Nu har det gått tillräckligt med tid utan förändring. Så låt oss hjälpa varandra. Söndagen den 8 oktober sträcker DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) ut handen och hoppas att du som är kommunal makthavare i Eskilstuna tar den.

1923 tog Anna Vogel initiativet och startade en kamratförening för att ge röst åt människor med nedsatt rörelseförmåga. Det var starten på DHR som under hundra år har bidragit till att förändra Sverige i grunden. Vi har visat handlingskraft genom att stå upp för rätten till delaktighet, arbete, rörelsefrihet, social trygghet och personlig integritet. Många av de frågor som var aktuella förr, är lika aktuella idag.

I början av 2000-talet kom uttrycket “Enkelt avhjälpta hinder”, ett begrepp för otillgänglighet som exempelvis nivåskillnader och automatiska dörröppnare. Saker som enkelt kan åtgärdas utan större kostnader och vara till nytta för många. Men i Eskilstuna finns tyvärr fortfarande otillgänglighet kvar som måste åtgärdas.

I samma tid ratificerade Sverige FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men trots att det betyder att vårt land är juridiskt bunden att följa konventionens artiklar ses det ofta som en särfråga i kommunerna. Riktigt dåligt eftersom det handlar om mänskliga rättigheter.

De flesta kommuner har inte ens en plan för hur den lokala politiken och tjänstepersoner ska integrera konventionen i det dagliga arbetet. Konventionen handlar också om “inget om oss, utan oss” vilket gör att alla politiker och tjänstepersoner som genom sina beslut påverkar personer med funktionsnedsättnings liv ska ha en kontinuerlig dialog med oss som berörs. När FN granskar Sverige under hösten får kommunerna hård kritik.

DHR vill göra någonting åt saken och bjuder därför in till dialog den 8 oktober klockan 17.00-19.00 på Lokomotivet i Eskilstuna. Tillsammans med dig som är kommunal makthavare i Eskilstuna vill vi förbättra och skapa ett gott samarbete. Nu ska alla onödiga Enkelt avhjälpta hinder bort.

Vi sträcker ut handen och hoppas att du tar den. Och som tack för att du kommer bjuder vi på konsert med Jesper Odelberg samma kväll. Hans föreställning är ute på höstturné och när han turnerade i våras skapades fantastiska möten mellan oss och kommunala makthavare. En dialog som redan resulterat i positiva förändringar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Förbundsordförande DHR
Åsa Strahlemo

You May Also Like