FN-byggnaden i New York. Foto: Filip Filipovic / Pixabay.

Israel och Hamas säger sig vilja förhandla om vapenvila och permanent eldupphör

USA har tre gånger lagt in sitt veto mot resolutioner i FN:s säkerhetsråd, som krävt vapenvila i det pågående kriget i Gaza-området. Vid ett fjärde tillfälle har USA lagt ner sin röst, och resolutionen kunde då antas. En resolution antagen av FN:s säkerhetsråd är bindande för organisationens medlemsstater, men den antagna resolutionen om vapenvila avvisades ändå självsvåldigt av Israel, och fick ingen effekt.

Men igår lade USA fram ett eget resolutionsförslag om “ett varaktigt eldupphör”. Det antogs av säkerhetsrådet med 14 röster för och ingen emot. Ryssland lade ned sin röst.

USA:s regering har uppgivit att Israel accepterat resolutionen, och idag har det blivit klart att detsamma gäller Hamas.

Det som nu stundar är förhandlingar om den konkreta processen och preciseringar av resolutionsinnehållet.

Resolutionen anger tre steg.

Det första steget handlar om sex veckors vapenvila då utväxling av fångar ska äga rum. Vad gäller de israeliska fångar som Hamas håller ska i detta första steg kvinnor, äldre och sjuka friges. Samtidigt skall palestinska fångar släppas ur israeliska fängelser. Vidare ska israelisk militär dras bort från “tätbebyggda områden” på Gaza, och Gazas invånare skall ges möjlighet att återvända till de platser som de under kriget flytt ifrån.

Det andra steget innebär ett “permanent slut på fientligheterna” och att Israel drar bort all militär från hela Gaza-området. Vidare att alla återstående av de av Hamas hållna fångarna friges.

I det tredje steget skall ett långsiktigt återuppbyggande av Gaza-områdets nu raserade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur inledas. I detta steg ska också kvarlevorna av alla under fångenskapen i Gaza avlidna överlämnas till Israel.

Resolutionen anger också att i det fall det första steget inte skulle vara avklarat inom sex veckor så skall vapenvilan förlängas tills dess förhandlingarna slutförts.

I resolutionen slås fast att någon territoriell förändring vad gäller Gaza-området inte skall kunna komma ifråga. Detta innebär också att en minskning av territoriet är uteslutet.

Vidare står det att det är säkerhetsrådets fasta mening att målet ska vara en tvåstatslösning, innebärande en demokratisk palestinsk stat och en demokratisk israelisk stat.

USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield förklarade att USA åtar sig att verka för att Israel lever upp till överenskommelsen, under förutsättning att Hamas gör det.

Kinas FN-ambassadör  Fu Cong underströk att ett permanent eldupphör är av största vikt.Han betonade också att den nu antagna resolutionen, liksom alla säkerhetsrådets resolutioner, är bindande.

Rysslands FN-ambassadör Vasily Alekseyevich Nebenzya motiverade Rysslands nedlagda röst med att han ansåg att resolutionstexten var för vag. Utifrån att Israel uppenbarligen otvetydigt står fast vid att Hamas ska krossas undrade han vad Israel specifikt ställt sig positivt till.

Enligt Israels FN-ambassadör Reut Shapir Ben Naftaly är Israels krigsmål solklara: Att “oskadliggöra Hamas och att få ut gisslan”. Hon hävdade vidare att Israel “inte tänker engagera sig i utdragna och meningslösa förhandlingar som kan utnyttjas av Hamas för att vinna tid”.

Palestinska bedömare som eFOLKET har talat med menar att det mycket väl kan vara så att det är kolonialstaten Israel som genom att nu säga att man accepterar resolutionen vill vinna tid.

För starka krafter inom det israeliska regeringsmaskineriet har det primära målet varken varit att utplåna Hamas eller att få ut de av Hamas hållna fångarna. Det primära målet för Netanyahu och den israeliska högern är att fullfölja fördrivningen av den palestinska befolkningen. Den inleddes redan 1948 då 750000 palestinier fördrevs. I kölvattnet på ockupationen av Västbanken 1967 fördrevs ytterligare 300000. Under hela sin existens har kolonialstaten lutat sig mot kombinationen av ett exploaterande apartheidsystem och exkluderande fördrivning. Starka krafter vill nu fasa ut apartheidfasen, och istället slutföra fördrivningen.

Det är mot den bakgrunden som det stora antalet civila dödsoffer under kriget ska ses. Liksom den israeliska regeringens utsvältningspolitik mot Gazas befolkning. Kriget har i grunden handlat om terror mot Gazas civilbefolkning.

Parallellt med terrorn mot Gazas befolkning har också en våg av trakasserier, fängslanden, misshandel och dödande inletts på Västbanken. Starka krafter har uttalat att en fördrivning även av Västbankens palestinska befolkning nu står på dagordningen.

Det är bara några dagar sedan som israeliska regeringsföreträdare hävdade att kriget kommer att pågå åtminstone ytterligare sju månader. Det skulle därför mycket väl kunna vara så att den israeliska regeringen nu genom utdragna och meningslösa förhandlingar vill vinna tid och invänta ett regimskifte i Vita Huset. Med Donald Trump som president förväntar sig Netanyahu och de fascistoida bosättarligorna att få fria tyglar. Och generös militär uppbackning. En annektering av Gaza och södra Libanon är mål som den israeliska högern drömmer om.

You May Also Like