Evas dagbok från Kuba (62) – Den 15 – 22 januari, 1969

Onsdag 15.1

Ännu en svensk journalist på Kuba, ännu en lasse som vill veta hur det egentligen är. Vi snackade om kvinnoorganisationen, FMC, och kvinnans frigörelse. FMC är ingen kamporganisation som hävdar kvinnans frigörelse gentemot manssamhället, framför allt beroende på att det anses att revolutionen som sådan kämpar för kvinnans frigörelse och det alltså inte råder någon motsättning...

Läs mer

Insändare: Mot alla odds – Kubas revolution fyller 60

Den 1 januari fyller den kubanska revolutionen 60.

I Sverige brukar Kuba framställas som en diktatur, ett urfattigt land som håller sina invånare instängda.

I andra delar av världen framstår Kuba däremot som ett land som har lyckats kasta av sig sitt koloniala arv och som idag slår många I-länder när det kommer till befolkningens utbildningsnivå och läkarvård till alla medborgare...

Läs mer