Bildskapare: William Cho / Pixabay.

FN-domstolen ICJ i Haag beordrar Israel att upphöra med folkmordshandlingar

I går (28/3) tillkännagav FN-domstolen ICJ (International Court of Justice, med säte i Haag) ett beslut om att Israel omedelbart måste vidta alla “nödvändiga och effektiva åtgärder, omedelbart och i samverkan med FN, så att utan hinder allt  nödvändigt bistånd och humanitär hjälp kan nå den palestinska befolkningen i hela Gaza-området”.

ICJ:s domare var helt eniga, och domstolen betonade också att dess beslut är bindande för alla FN:s medlemsstater.

Domstolens beslut är alltså en order, riktad till Israel.

Israel beordras också att se till att öka antalet infarter landvägen till Gaza-området, och att öka införselkapaciteten för de infarter som redan finns.

De eniga domarna slår också fast att det inte bara föreligger en risk för att svält ska uppkomma, utan att svälten redan nu breder ut sig.

ICJ-domarna uppmanar också Israel att se till att med omedelbar verkan all militär aktivitet som innebär ett våldförande på den palestinska civilbefolkningen upphör.

Domstolen utreder sedan i januari frågan om Israel begått folkmordshandlingar. Utslaget kan dröja, men redan häromdagen slog FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena Francesca Albanese fast att folkmordshandlingar kännetecknat Israels så kallade krigföring. Enligt hennes rapport har den palestinska befolkningen avsiktligt tillfogats död och lidande genom den israeliska militärens agerande, och strypandet av tillgång till livsmedel, vatten och mediciner har även det, enligt Albanese, som baserar sin bedömning på FN:s kriterier, varit en folkmordshandling.

Samtidigt har FN:s barnfond UNICEF:s talesperson James Elder rapporterat från norra Gaza om hur han nu ser “papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort”.

Elder bedömer att 80 000 barn i norra Gaza nu står inför ett akut svälthot, och att antalet om några veckor kommer att överstiga 100 000. Dödsfall på grund av svält rapporteras redan dagligen.

FN:s nödhjälpskoordinator Martin Grifiths har beskrivit situationen i norra Gaza på samma sätt som Elder, Liksom chefen för FN:s världshälsoorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, som även han i dagarna beskrivit situationen som förtvivlad.

Israels beslut om att vägra all samverkan med FN:s hjälporganisation UNRWA har föranlett en ursinnig protest från UNRWA:s talesperson Philippe Lazzarini:

Israel förvärrar avsiktligt denna människoskapade hungersnöd. Följden blir att fler kommer att dö av hunger, vätskebrist och obefintligt skydd mot kyla, väder och vind.

Lazzarinis ståndpunkt delas av WHO:s Tedros Adhanom Ghebreyesus:

Israels beslut betyder att människor inte kommer att överleva. Beslutet måste rivas upp.

De olika FN-organens lägesbeskrivning delas också av biståndsorganisationer, som OXFAM, Röda Korset, Läkare utan gränser med flera.

Israel står nu inför bindande beslut från både domstolen ICJ och FN:s säkerhetsråd, som i måndags beordrade eldupphör, i kombination med frigivning av gisslan.

Förmodligen kommer Israel att nonchalera uppmaningarna från de två FN-institutionerna. Så har Israel gjort förr, förvissat om att i slutänden alltid backas upp av USA, som inte heller historiskt visat prov på respekt för FN och dess medlemsstaters uppfattningar.

Dessutom har USA, som ensamt lade ner sin röst vid säkerhetsrådets omröstning, i efterhand och till mångas förvåning och bestörtning,  med sedvanlig arrogans hävdat att resolutionen som antogs i måndags inte var bindande!

Men världen över växer förskräckelsen över det fortgående massmordet på Gazas helt försvarslösa civilbefolkning – ett systematiskt massmord som nu skördat 32 000 människoliv. Överallt, även i USA, växer kravet på ett omedelbart stopp på blodbadet, folkfördrivningen, terrorn och plågandet av Gazas försvarslösa befolkning.

Läs också:

UNICEF: “80 000 barn i norra Gaza hotas nu akut av svältdöd” – FN-rapport: “Folkmord” – eFOLKET, 28 mars 2024.

Israel skärper blockeringen av nödhjälpstransporter till Gaza – möter förtvivlad och ursinnig kritik – eFOLKET, 25 mars 2024.

Gideon Levy – En annan röst från Israel – eFOLKET, 23 mars 2024.

You May Also Like