Bild: Geralt / Pixabay.

Internationella fredsdagen

21 september är den årliga Internationella Fredsdagen. Den instiftades av FN:s generalförsamling 1981. Resolutionen som ligger till grund för Internationella Fredsdagen innehåller en vädjan till världens länder:

“Vädjan till världens länder om ett 24 timmar långt eld upphör och icke-våld åtminstone en gång om året. Människor över hela världen ombedes också att delta i en tyst minut mitt på dagen”.

Den 21 september fyller Internationella Fredsdagen 42 år. Trots att Sverige gärna lyfter upp sitt arbete med att stötta demokrati- och fredsbyggande arbete världen över fortsätter Sverige att sälja vapen till krigförande länder…
Ta ställning på Internationella Fredsdagen och stoppa den svenska vapenexporten till länder i krig!

Internationella fredsdagen infaller varje år den 21 september. Internationella fredsdagen instiftades först 1981 genom en resolution i FN:s generalförsamling så att den skulle sammanfalla med öppnandet av samma församling. 2001 antogs en ny resolution som fixerade dagen till datumet 21 september. Vid firandet är det brukligt att FN:s generalsekreterare ringer i Fredsklockan som finns vid FN:s högkvarter i New York.

Läs mer:

You May Also Like