FN – Förenta Nationerna (Bildskapare: Chickenonline-internet / pixabay)

Stor majoritet av FN:s medlemsländer fördömer Putin-regimens krig i Ukraina. Kina framlägger fredsförhandlingsplan

Men anledning av årsdagen av Rysslands anfall mot Ukraina har FN röstat igenom en resolution där man fördömer anfallskriget och kräver att Ryssland drar tillbaka sina trupper och lämnar Ukraina.

180 av FN:s 193 medlemsstater deltog i omröstningen:

  • 141 stater röstade för resolutionen
  • 7 stater röstade emot
  • 32 stater avstod från att rösta

Vissa länder som avstod från att rösta, bland dem Kuba, gjorde detta därför att man ser kritiskt på en resolution som endast fördömer den ryska regimen, utan att ta ange förslag till vapenvila och fredsförhandlingar.  Kina har lagt fram en plan i tolv punkter, i syfte att få till stånd en fredsförhandlingsprocess. Från ukrainskt håll har förmärkts visst intresse för planen (NRK, Kina la fram fredsplan for Ukraina)

De sju länder som röstade mot FN-resolutionen var:

Ryssland, Belarus, Nordkorea, Syrien, Mali, Eritrea och Nicaragua.

Resolutioner i FN:s generalförsamling är inte tvingande, utan har främst en rådgivande betydelse, vilket visar att FN i många stycken tyvärr är en ganska tandlös tiger.

ÄVEN EUROPAPARLAMENTET FÖRDÖMER RYSSLANDS ANFALLSKRIG MOT UKRAINA

Även Europaparlamentet har antagit en resolution, 16 februari 2023, där man fördömer Rysslands invasion och anfallskrig mot Ukraina. Jag återger bara några rader från de 31 punkter där EU motiverar sitt ställningstagande:

Ryssland har sedan 24 februari 2022 fört ett olagligt, oprovocerat och orättfärdigt anfallskrig mot Ukraina. Detta anfallskrig utgör en grov och flagrant kränkning av FN-stadgan och av grundläggande principer i folkrätten ”

I sin resolution hänvisar EU till inte bara FN-stadgan, utan även till Haagkonventionen, Genévekonventionerna och tilläggsprotokollen till dessa, samt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like