Bild från bookofhorriblethings.com, History of Democracy.

Mördad för 75 år sen – Vem minns idag Folke Bernadotte?

Insändarskribenterna från Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad, Yvonne Fredriksson och Kerstin Dahlberg, befarar att den nuvarande regeringens planer på nedskärningar av medel till det civila samhällets aktörer för fred och konfliktlösning även kan komma att drabba den statliga myndigheten Folke Bernadotteakademins viktiga arbete. Därför är det viktigt att nu, 75 år efter mordet på Folke Bernadotte, väcka opinion mot regeringens nedskärningsplaner.

Den 17 september är det 75 år sedan FN-medlaren Folke Bernadotte mördades av israeliska terrorister. Hans alternativa fredsplan för Palestina/Israel var då formulerad men ännu inte presenterad offentligt. Innehållet hade via någon läcka nått den israeliska sidan. Det räckte. Bernadotte som blivit känd för de Vita bussarnas räddningsaktioner fick plikta med sitt liv i rollen som FN-medlare – på väg in mot centrala Jerusalem.

Det väckte förstås direkt bestörtning internationellt men inte ens FN tycks ha krävt en seriös och grundlig utredning av vad som hände. Den som gjordes fick sedan svidande kritik i en rapport som riksåklagare Maths Heuman levererade. Han hade i uppdrag att granska den israeliska mordutredningen. Kritiken ledde dock inte till att någon ställdes till svars och dömdes för mordet. Folke Bernadottes öde föll sen i glömska i det internationella samfundet.

2012 kom Göran Buréns gedigna bok Mordet på Folke Bernadotte som belyser det svåra och spända läget 1948 och dess förhistoria samt andra länders ställningstaganden. Det är viktig läsning för den som vill försöka förstå det som idag kallas konflikten Israel/Palestina men som egentligen inte gör skäl för benämningen konflikt då det inte handlar om två jämbördiga parter. Den ena är ett statslöst folk. Den andra är en ockupationsmakt med en av världens starkaste arméer och därtill kärnvapen.

Hur läget hade utvecklats om terroristerna inom Sternligan inte lyckats i sitt uppsåt att mörda Folke Bernadotte är omöjligt att veta. Men det finns ändå skäl att minnas hans ambition att få till en något mera rättvis delningsplan, tydlig gränsdragning och Jerusalem under FN-kontrolI.

I FN-skrapan i New York uppmärksammas möjligen 75-årsminnet av dödsdagen. I Sverige bör FN-förbundet och FN-föreningarna runtom i landet göra detsamma och i samklang med Säkerhetsrådets fördömande 18 september 1948 minnas “en feg handling” på en FN-representant som “fullgjorde sin fredsbevarande insats i det Heliga landet”.

Allra bäst hedras denne FN-medlare om den statliga myndighet som inrättades 2002, Folke Bernadotteakademin, får fortsätta sin viktiga verksamhet utan inskränkningar så att den även framöver kan ge stöd till civilsamhället för att främja dialog och debatt kring kriser och konflikter i världen.

Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad
Yvonne Fredriksson, Kerstin Dahlberg

You May Also Like