När det kommer till kritan: Dubbla måttstockar och kryperi inför supermakten

När FN:s Generalförsamling med röstsiffrorna 143 mot 5 nyligen fördömde Rysslands annekteringar i Ukraina framhöll USA:s president detta som ett förkrossande och entydigt budskap från omvärlden.

Men när samma Generalförsamling med röstsiffrorna 184 mot 2 röstar för att USA ska avskaffa sin blockad mot Kuba, ja då gör Biden ingenting. Jo, han skärper blockaden! Då gäller tydligen inte det av Biden så omtalade “världssamfundet”. Och medan medierna slår upp röstningen om Ryssland så förtigs den om blockaden av Kuba. Var det någon som sa “hyckleri”?

Det är inte bara en gång som FN röstat om den mer än 60 år långa blockaden av Kuba. Nu i dagarna blir det 30:e gången under lika många år som världens regeringar massivt kräver ett slut på denna historiens längsta blockad, som bokstavligen stryper det kubanska folket.

Kuba nekades att köpa syrgas under covid-pandemin, med följden att patienter dog. Donationer hindrades att komma fram. Respiratorer som Kuba köpt i Europa levererades aldrig. Svenska banker vägrar överföra pengar till Kuba. Ja, det behöver inte ens vara till Kuba, utan det räcker att överföringen har med Kuba att göra. Det gäller till och med katastrofbistånd efter orkaner. Bankerna vågar inte på grund av rädsla för att bli bötfällda av USA. 11 miljoner kubaner drabbas på tusen och ett sätt.

Världen är emot blockaden och detta kollektiva straff av en hel befolkning är ett brott mot folkrätten och FN-stadgan. EU-länderna röstar, som i stort sett alla andra, mot blockaden. Men när ska Sverige och EU sätta kraft bakom orden och skydda sina företag, banker och medborgare från att drabbas av USA:s blockad? Var finns protesterna och sanktionerna mot USA?

Svensk-Kubanska Föreningen,
avdelningarna i Eskilstuna, Jönköping med flera orter

You May Also Like