FN:s speciella rapportör Alena Douhan. Foto: ACN (Agencia Cubana de Noticias)

FN:s speciella rapportör kräver att de illegala sanktionerna mot Kuba ska upphöra

Cubadebate 230504 (nedkortat) ZT
Relatora especial de la ONU exhorta a levantar sanciones ilegales contra Cuba
Översättning: Zoltan Tiroler
Artikeln har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

*****

Medan Sverige agerar för att kväva kubanerna ytterligare, kräver FN:s speciella rapportör att sanktionerna upphävs.

De ensidiga sanktionerna bör inte utvärderas enbart utifrån politisk synvinkel, utan från ett lagligt perspektiv, för att visa de verkliga effekterna på mänskligheten, sa i torsdags Alena Douhan, FN:s speciella rapportör för FN:s Människorättsråd.

Douhan gav en presskonferens på Havannas Universitet och invigde ett seminarium om de skadliga inverkningarna av de unilaterala sanktionerna på de mänskliga rättigheterna i Kuba, det område som hon ansvarar för.

Hon förklarade att inom hennes arbetsområde ligger att utarbeta rapporter utifrån de kunskaper hon inhämtar under sina resor till länder som lider under denna typ av sanktioner.

Det är nödvändigt att utvärdera situationen ute på fältet, bevittna effekterna på befolkningen och kränkningarna av deras rättigheter. Det för att sedan kunna avge slutsatser och rekommendationer.

Douhan framhöll vikten av att synliggöra effekterna av sanktionerna på människor i medier och i vetenskapliga publikationer. Det konkret, utan abstrakta beskrivningar, av den aktuella situationen.

Vi pratar om människoliv, personer vars rättigheter kränks. Därför måste vi göra vad som är nödvändigt för att lagar respekteras, framhöll hon.

Presskonferensen hölls i samband med firandet av 75-årsdagen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Närvarande var representanter för Juristfakulteten vid Havanna Universitet, den kubanska FN-organisationen och andra.

Alena Douhan tillträdde som FN-rapportör 25 mars 2020. Hon är professor i internationell rätt och chef för Centro de Investigación sobre la Paz.

I sin funktion som FN-rapportör har hon tidigare besökt Venezuela, Zimbabwe och Iran.

Cubadebate 230504 (nedkortat) ZT

You May Also Like