Anta FN-konventionen för ett kärnvapenförbud!

Detta är andra föredraget med titel “FN-konventionen för ett kärnvapenförbud” vid mötet “För rätten till fred” på ABF 14/12, med ett sjuttiotal deltagare. “För rätten till fred” – viktigt möte med tal, debatt och flera musiker lördag kl 13-16 på ABF. Kom dit!
Ett lyckat möte med en engagerad publik.

Talare är Eva Jonsson, ordförande i Nej till Nato.
Sveriges … Läs mer

Läs mer

22/12 – Gorbatsjov: Ikke gi opp håpet om en verden uten atomvåpen

Intervju med Michail Gorbatjov om kampen mot atomvapen

Hämtad från https://midtifleisen.wordpress.com/2019/12/22/gorbatsjov-ikke-gi-opp-hapet-om-en-verden-uten-atomvapen/

Samtidig som Trump-administrasjonen trekker seg fra en nøkkelavtale om atomvåpen og til og med vurderer bruken av små atomvåpen, ønsker Mikhail Gorbatsjov, tidligere leder i Sovjetunionen, å strekke ut en ånd til USA for dialog.

Det viktigste er å handle slik at man ikke lar verden gli mot Läs mer

Läs mer

Rolf Nordin: Terrorbombningarna 1945 hade experimentaspekter

Bakgrund:

Manhattanprojektet startades 1942 på order av USA:s dåvarande president, Franklin D. Roosevelt, efter anmodan från en grupp fysiker under ledning av Leó Szilárd och Eugene Wigner.

Det huvudsakliga skälet till att Manhattan-projektet initierades var oron över att Nazitysklands kärnkraftsprogram skulle lyckas. Till projektets vetenskapliga ledare utsågs Robert Oppenheimer. När Manhattanprojektet stod på sin höjdpunkt hade det mer än 130 … Läs mer

Läs mer

Skriv under för en kärnvapenfri värld!

Skriv under för en kärnvapenfri värld! Klicka här för möjlighet att skriva under uppropet!

Uppropet är ett gemensamt initiativ från Greenpeace, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Freds-rörelsen.

Efter en framgångsrik kampanj av ICAN, den internationella koalitionen mot kärnvapen och mottagare av årets Nobels fredspris, enades 122 länder den 7 … Läs mer

Läs mer

Massmordet i Nagasaki: Idag för 74 år sedan slog statsterrorismens mordbombare till

Det har beräknats att antalet dödsoffer efter USA:s atombombning av den japanska staden Nagasaki den 9 augusti 1945 uppgick till mellan 60 000 och 80 000. Antalet mördade i  staden Hiroshima, som bombades den 6 augusti, har beräknats till minst 90 000 och kanske närmare 170 000. Talen avser dem som avled inom några månader efter bombsprängningarna. Strålskador skulle komma … Läs mer

Läs mer

Hiroshima 6 augusti 1945

Idag, 6 augusti, är det årsdagen då USA fällde den första atombomben över den Japanska staden Hiroshima med avsikt att döda så många civila människor som möjligt. På bara några sekunder brändes och kokades omkring 120 000 människor till döds.

Många dog under årtionden därefter på grund av strålskador.

Tre dagar senare, den 9 augusti 1945, fälldes den andra atombomben … Läs mer

Läs mer

Sveriges fega ställningstagande i kärnvapenfrågan.

Sverige är ett av de länder som var med att utarbeta FN:s konvention om kärnvapenförbud. En konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT som syftar till global kärnvapennedrustning.

Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen.

Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen.

Sverige var från början drivande … Läs mer

Läs mer

Det gränslösa sveket och den totala förnedringen

Igår (12/7 2019) tillkännagav Sveriges utrikesminister Margot Wallström vid en presskonferens att regeringen kommer att föreslå Riksdagen att besluta att Sverige inte ska ratificera (slutgiltigt ställa sig bakom) konventionen om förbud mot kärnvapen.

Konventionen antogs preliminärt i juli 2017 preliminärt av 121 av FN:s medlemsstater. Sverige var en av de 121 staterna, en majoritet av FN:s medlemmar. Inga kärnvapenstater, och … Läs mer

Läs mer

Maj-Britt Theorin: Sverige måste säga nej till kärnvapen nu!

Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten.

Vid minst 25 tillfällen har vi varit en hårsmån från ett kärnvapenkrig, detta enligt Max Tegmark, professor i fysik vid MIT.

Hur länge ska turen hålla i sig? En på tre. Så stor bedömer Tegmark risken att dö i ett kärnvapenkrig.

”Som fysiker vet jag att tur inte är någon långsiktig strategi”, … Läs mer

Läs mer

S-protest mot partiledningens kryperi för Trump i kärnvapenfrågan

Idag (18/6) har 75 välkända socialdemokrater gått ut i en debattartikel i Aftonbladet och hårt kritiserat sin partiledning och regeringens socialdemokrater för att svika partiets traditionella linje i kärnvapenfrågan.

Bland de 75 som nu offentligt protesterar finns Thage G Petterson, Lena Hjelm-Wallén, Philip Botström, Wanja Lundby-Wedin, Pierre Schori, Nasra Ali, Anna Hedh, Ingela Thalén, Ulf Bjereld, Maj Britt Theorin, Marita … Läs mer

Läs mer

Visselblåsaren Daniel Ellsberg får Palmepriset

Daniel Ellsberg som riskerade 115 års fängelse för att han avslöjade sanningen om Vietnamkriget får årets Palmepris. Priset utfärdas av Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet och har delats ut sedan 1987. Daniel Ellsberg får priset för sin djupa humanism och sitt storartade mod.

I minnesfondens motivering heter det också: När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet … Läs mer

Läs mer

Kärnvapen – “C’est magnifique!”

Den 11 september 1966 är Frankrikes president de Gaulle ombord på skeppet de Grasse vid Mururoa i franska Polynesien. Han ska närvara vid en atombombssprängning. Presidenten får själv trycka på knappen då bomben ska utlösas. Bomben, som är på 110 kiloton, skapar ett enormt svampmoln som får de Gaulle att utbrista i glädje: “C’est magnifique”.

Bara några timmar efter sprängningen … Läs mer

Läs mer

Kräv kärnvapenförbud! Rusta ner – inte upp!

Två av årets sommarpratare i Sveriges Radio, Beatrice Fihn och Max Tegmark har tagit upp kärnvapenfrågan, och vilken risk mänskligheten utsätts för genom kärnvapenhot. Ett enda misstag kan utlösa ett krig som riskerar att utplåna allt mänskligt liv på jorden.

Max Tegmark ägnade en stor del av sitt program åt att argumentera för att Sverige borde skriva under kravet på … Läs mer

Läs mer

Max Tegmark i SR:s Sommarprat:

“Pinsamt att Sverige inte undertecknat kärnvapenförbudet”

Max Tegmark är en världens ledande forskare i Artificiell Intelligens, AI. Den 1 augusti var han sommarpratare i Sveriges Radio. Han ägande sin programtid åt att dels berätta om sin egen forskning vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, och sin syn på AI, och dels till att argumentera för förbud mot kärnvapen.

Max Tegmark … Läs mer

Läs mer

Natoländernas sjuttioåriga krig mot ett kärnvapenförbud

Onsdagen den 20 september samlades ett antal länder i FN för att underteckna en konvention om förbud mot kärnvapen, ett försök att fylla ett gapande hål inom den internationella rätten. Ceremonin i New York blev dock en besvikelse. I oktober 2014 stöddes kärnvapenförbudet av 159 av FN:s 191 medlemsländer, i juli i år enades 122 länder om avtalstexten, men endast … Läs mer

Läs mer

Kampen mot kärnvapen: En kamp mot omänskliga våldsstrukturer och de beslutsfattande statsledningarnas psykopati

Militarismen kan, och måste, besegras – genom folkens gemensamma fredskamp.

Åter kan vi se hur folkliga rörelser med krav på förbud mot kärnvapen växer i styrka. Gräsrotsrörelsernas ansträngningar ledde den 7 juli i år till en viktig seger för anständighet och mänsklighet när 122 stater, bland dem Sverige, i FN antog en resolution som kräver förbud mot användning och innehav … Läs mer

Läs mer

Stort stöd för kärnvapenförbud

Som eFOLKET tidigare i flera artiklar påvisat, finns det inom det socialdemokratiska partiet ett utbrett motstånd mot krigsminister Peter Hultqvists följsamhet gentemot Trump-regeringen. På Olof Palmes Internationella Center har kritiken mot Hultqvist – av många betraktad som en inflytelse- och påverkansagent för Nato och kärnvapenmakten USA – uppenbarligen varit mycket stark. Vi publicerar här Palme-centrets egna tillkännagivande av ett i

Läs mer
Läs mer

Hultqvist vill köra över egna partiets kongressbeslut

S-kongressen: Förbjud kärnvapen!

eFOLKET har i många artiklar belyst FN-konventionen om förbud av kärnvapen, som antogs den 7 juli. Bland annat har sprickan mellan utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist uppmärksammats. Men vad har då partiets högsta beslutande organ sagt i frågan?

På Socialdemokraternas kongress 8 – 12 april i år antog ombuden dokumentet Trygghet i en ny tid … Läs mer

Läs mer

Varför vill Hultqvist behålla kärnvapenhotet?

Ledarskribent: Hans Hjälte

Ryssland tillhör kärnvapenmakterna, och är tillsammans med USA överlägset alla andra länder när det gäller kärnvapen. Men i sånt fall kan man fråga sig varför vår försvarsminister och de borgerliga partiernas talesmän när det gäller militärfrågor, är sådana motståndare till att Sverige skriver under den nya FN-konventionen som en stor majoritet av FN:s stater, inklusive Sverige, har … Läs mer

Läs mer

Thomas Hammarberg: Trump ska inte styra vår kamp mot kärnvapen

Debattinlägg i Dagens Arena

Beskedet att regeringen ska utreda konsekvenserna av att godkänna konventionen om förbud mot kärnvapen kan rymma en förvarning om en dramatisk kursändring och anpassning till signalerna från Washingtons Trump-regim, skriver Thomas Hammarberg.

Försvarsminister Peter Hultqvists uttalanden i Aktuellt nyligen har väckt frågor, förståeligt nog. Han antydde en total omsvängning av den svenska hållningen till internationellt arbete … Läs mer

Läs mer

Fredsseminarium i Stockholm: Kärnvapen största hotet mot mänskligheten

Maj-Britt Theorin var, då hon talade vid Stockholms fredsseminarium på lördagseftermiddagen, djupt upprörd över att USA försöker att diktera Sveriges säkerheters politik. Det är nämligen innebörden av USA:s krigsminister James ”Mad Dog” Mattis brev till Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist:

– Om Sverige efter påtryckningar från NATO och USA avstår från att ratificera kärnvapenavtalet innebär det att vi till och med … Läs mer

Läs mer

Maj-Britt Theorin: NORDEN SOM FREDSAKTÖR

Tal vid Stockholms fredsseminarium 2 september 2017

Fredsvänner

Ni får förlåta mig men jag är förbannad och måste börja med detta.

SKALL USA OCH NATO BESTÄMMA SVENSK SÄKERHETSPOLITIK?

När blev det acceptabelt att USA och NATO bestämmer över svensk säkerhetspolitik? Det kan man fråga sig efter Svenska Dagbladets artikel om att den amerikanske försvarsministern i brev till Peter Hultqvist varnat … Läs mer

Läs mer

Ledare: Hot om kärnvapenanfall mot Nordkorea

Kampen för kärnvapenförbud måste ut på gatorna

I dag (3/9) nåddes världen av budskapet att Nordkorea klockan 05.30 genomfört ett nytt kärnvapentest. Det var mycket kraftigt, och det resulterande skalvet uppmättes till 6,3 på Richter-skalan.

I Dagens Nyheter kunde vi ta del av ledarskribenten Peter Wolodarskis söndagskrönika, med rubriken ”Hotet om ett kärnvapenkrig är på allvar”. En krönika

Donald Trumps … Läs mer

Läs mer

Ledare: Ner med vapnen!

Förbud mot användning och innehav av kärnvapen är det första steget

De värsta brotten som har begåtts på vår jord har varken utförts av kriminella eller terrorister. De har istället planerats av politiker och militära och sedan utförts på deras order. Ofta har dessa brott haft påstått ädla motiv, som att man anfaller andra länder för att försvara sig eller … Läs mer

Läs mer

(V) viker inte för hot från USA!

“Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld bra.”

Den svenska Natoanpassningen står inför ett vägskäl, ska vi stå för nedrustning av kärnvapen eller lyda instruktioner från Trumps USA? Vi låter oss inte skrämmas av förtäckta hot från USA:s försvarsminister. Självklart ska Sverige skriva på FN-konventionen om förbud av kärnvapen, skriver Stig Henriksson (V) och Yasmine Posio Nilsson (V).… Läs mer

Läs mer

Stöd till kärnvapenförbud brännmärks

Trumps krigsminister kräver Sveriges underkastelse

I ett hemligstämplat brev till sin svenska kollega Peter Hultqvist har Trump-administrationens krigsminister James ”Mad Dog” Mattis gått till angrepp mot Sveriges stöd till en FN-text som kräver förbud mot användning och innehav av kärnvapen.

Konventionen om förbud antogs av Förenta Nationerna den 7 juli i år. Den fick stöd från 122 stater, en klar … Läs mer

Läs mer

FN har antagit resolution om förbud mot kärnvapen

I FN:s högkvarter i New York utbröt den 7e juli ett stort jubel. Anledningen var att 122 medlemsländer röstat för ett förbud mot användning och innehav av kärnvapen.

Mot resolutionen röstade endast en stat – Holland – medan Singapore avstod. Ett antal stater hade valt att inte delta i förhandlingarna och arbetet med resolutionen. Bland annat samtliga kärnvapenstater – USA, … Läs mer

Läs mer