Stadshuset på Fristadstorget i Eskilstuna…

Grundkurs i hbtqi för alla medarbetare på Eskilstuna Kommun

Alla som är i kontakt med Kommunens verksamheter ska mötas med respekt. Därför har Eskilstuna Kommun nu tagit fram en digital grundkurs för att stärka medarbetarna i sitt bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv. Det berättar Kommunen i ett pressmeddelande.

Eskilstuna Kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller en annan trosuppfattning, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten för Kommunens arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, står det att läsa i pressmeddelandet.

Stärka Kommunens medarbetare

– Syftet med grundkursen är att stärka både chefer och medarbetare i sitt arbete med att efterleva diskrimineringsgrunderna utifrån ett hbtqi-perspektiv inom sina ansvarsområden, säger Lena Klintberg, utvecklare på Kommunledningskontoret.

Lena Klintberg.

Den digitala grundkursen har tagits fram tillsammans med medarbetare från olika verksamheter inom Eskilstuna Kommun. Personerna har testat utbildningen och kommit med synpunkter innan den blev tillgänglig för alla medarbetare.

– Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors lika värde. Därför deltar Eskilstuna Kommun på Springpride den 20 maj. Under hela Springpride-veckan pågår olika aktiviteter runt om i kommunen, berättar Lena Klintberg.

Hbtqi

Hbtqi är ett ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

You May Also Like