Dessa miljösmarta cykelfordon är kanske något du kommer att stöta på i Eskilstuna nu under hösten… (Foto: MoveByBike)

Nu testas godstransport på cykel i Eskilstuna Kommun

Som en del i Eskilstunas klimatarbete för minskade utsläpp testas nu nya möjligheter inom intern logistik. I ett pilotprojekt som kommer att pågå fram till sista december i år använder sig Omlastningscentralen (OLC) av cykeltransporter för att leverera gods i Eskilstuna Centrum med omnejd.

Godstransporterna sker i samarbete med företaget MoveByBike, som efter att ha vunnit direktupphandlingen gällande projektet för cykeltransporter blir ansiktet utåt i satsningen. MovebyBike kommer att föra statistik över hur många kilometer som cyklas och vilka rutter som tas. Utöver miljövinsten, och att färre tunga transporter innebär säkrare vägar, är förhoppningen att det visar sig att cykeln är överlägsen vad gäller effektivitet och ruttplanering.

Många vinster och fördelar

– Eskilstuna har höga miljö- och klimatmål, och för att nå dem måste vi aktivt arbeta med att titta på olika lösningar för de transporter som vi har i Kommunen. Att använda cykel för att leverera en del av vårt gods är ett klimatsmart alternativ som vi tror och hoppas mycket på, säger Jan Åkerviken, områdeschef på Serviceförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

“Nu kan vi äntligen köra i gång”

– Eskilstuna Kommun har höga miljö- och klimatmål och det känns otroligt bra och spännande att Omlastningscentralen nu kan bistå ytterligare i arbetet med att nå dessa. Vi har länge haft ambitionen att testa vissa av våra transporter via cykel, och nu kan vi äntligen köra i gång. Det kommer att bidra till en bättre miljö, men också säkrare vägar med färre tunga transporter, säger Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef på Kommunens distributionscentral Omlastningscentralen.

“Miljövinsterna är enorma”

– Vi är enormt stolta över att vara Eskilstuna Kommuns partner i detta viktiga pilotprojekt. Kommunen tar verkligen ett krafttag kring sitt miljöarbete och ser vilka möjligheter som finns med cykeltransporter. Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer att visa på cykelns överlägsenhet vad gäller effektivitet och ruttplanering. Miljövinsterna är givetvis enorma, och vi hoppas att fler kommuner vågar ta efter Eskilstunas initiativ och utmana traditionell logistik. Att bryta ny mark, i ny kommun, är en del av MoveByBikes framtidsplan, och vi ser fram emot att påbörja projektet, säger Lisette Hallström, VD på MoveByBike.

Pilotprojektet med cykeltransporter i Eskilstuna kommer att pågå från och med nu fram till 31 december och kommer sedan att utvärderas.

Läs också:

Så vill Eskilstunas invånare ha trafikmiljön i framtiden

Hur upplever Du Eskilstuna som cykelstad?

You May Also Like