Foto: TPW / eFOLKET.

Eskilstuna: Beslutsam kamp för Årbys högstadium har redan inletts!

Initiativet Behåll Årbyskolans högstadium:

Tisdagen den 28 maj fick elever och föräldrar i Årby, Slagsta, Röksta, centrum och andra stadsdelar ta del av ett chockerande beslut via media, medan elever och föräldrar på Årbyskolan informerades via ett mail i kommunikationssystemet V-klass. Beskedet var att Årbyskolans högstadium föreslås att avvecklas.

Samtidigt rådde en tryckt och oförstående stämning i Årbyskolans samlingssal, där skolans 140 personal stora kollegium, mitt under betygsättning och precis innan sommaravslutningen, fick ta del av samma besked från Susanne Englund, kommunens nya skolchef för grundskolan och anpassad grundskola. Skolans professionella kollegor lyssnade noggrant utan att avge ett enda ljud.

Gråtande och oförstående lärare, mitt i en total tystnad på grund av chock och sorg. Personal ställde relevanta frågor som inte fick några konkreta svar. Där och då, i samma stund som chocken och känslorna vällde över personal, elever och föräldrar, visade skolan att Årbyandan är starkare än någonsin.

Istället för uppgivenhet och acceptans för förslaget, ifrågasätts det nu kraftigt av såväl elever, föräldrar, lärare och annan kompetent personal på Årbyskolan, liksom av före detta elever, lärare på kommunens övriga skolor samt av tusentals upprörda medborgare.

Trots bristen på medborgardialog och ett besked som lämnats med oerhört kort varsel inför beslut, så finns det redan en massiv opinion mot förslaget. Vi har uppfattat att det finns en stark beslutsamhet och ambition att istället för att avveckla Årbyskolans högstadium, utveckla högstadiet i fortsatt samarbete mellan skolan, elever, vårdnadshavare, Grundskolenämnden, förvaltningen och andra för skolan viktiga samhällsaktörer och samarbetspartners.

Årbyskolan hade under våren 2024 Skolinspektionen på besök. I deras rapport framkommer inga som helst brister kring studiero och trygghet. Detta samtidigt som Årby var den stadsdel som drabbades hårdast av skjutvapenvåldet 2022.

Detta visar tydligt att Årbyskolan är den trygga plats i vardagen som barn och ungdomar i Årby och från andra stadsdelar behöver. En alldeles utmärkt skola med erfarenhet samt ett starkt lärarkollegium och personal som ser och brinner för skolans elever såväl som för verksamhetens utveckling.

Alla på skolan är fast beslutsamma att kraftigt öka andelen elever med gymnasiebehörighet och att få fler elever att välja Årbyskolan framöver.

Vi har därför tagit initiativ till en manifestation, mot förslaget att avveckla Årbyskolans högstadium.

Välkommen till torget vid Cityhuset kl. 17:00, onsdag 5 juni, för att lyssna till elever, före detta elever, föräldrar, lärare, fackförbund med flera som kommer berätta sina perspektiv om varför Årbyskolans högstadium ska vara kvar och utvecklas även framöver!

Initiativet Behåll Årbyskolans högstadium

Läs också: Eskilstuna: Namninsamling mot planen på att lägga ner Årbyskolans högstadium – eFOLKET, 1 juni 20224.

You May Also Like