Transportarbetareförbundet: Vi måste få ordning och reda på åkeribranschen

Transportarbetareförbundet har sedan 2015 jobbat med något kallat “Ordning & Reda i åkeribranschen”. Syftet från början var att framförallt fokusera på de företag som använder sig av så kallade falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social dumpning och lönedumpning.

Mycket av arbetet handlar om konsekvenserna av EU:s öppna arbetsmarknad och hur åkeribranschen påverkats negativt av de olika EU-direktiv … Läs mer

Läs mer

Om fackligt kamp, svartfötter och gulingar

“Ensam är stark”. Vi har sett den ensamme starke hjälten i olika tappningar.

Till exempel Clint Eastwood som med cigarettfimpen i mungipan kommer ridande i soluppgången in i den lilla staden i Vilda Västern. En stad där ett banditgäng, eller en girig ranchägare, plågar den stackars befolkningen.

Efter att “Clintan” rensat staden från invånarnas plågoandar, rider han vidare mot solnedgången.… Läs mer

Läs mer

Kommunals ledning utestänger fackliga aktivister i Göteborg

Facklig strejk mot Kommunal bland Göteborgs buss- och spårvagnsförare

INTERVJU (Per Leander, 30/5 2019)

Vid Svenska Kommunalarbetareförbundets  kongress i förra veckan inträffade en liten skandal, då ett av ombuden blev fråntagen sitt uppdrag av styrelsen och utkastad från kongressen. Det handlar om  spårvagnsreparatören Johannes Kvarnström från Kommunals avdelning Väst, och bakgrunden är en pågående konflikt i Göteborg mellan avdelningsledningen och … Läs mer

Läs mer

Arbetarklassen i tredje världen växer explosionsartat: Allt fler och större strejker

Idag är det inte arbetarklassen i Europa som driver utvecklingen framåt, utan arbetarna i tredje världen. I tredje världen har en motsvarande snabb industrialisering skett under de senaste decennierna som i slutet av 1800-talet i Europa. Arbetarklassen i tredje världen har växt lika explosionsartat som den gjorde i Europa, skriver Peter Sundberg, som har bevakat arbetarkampen i världen.

Den omfattande … Läs mer

Läs mer

Lars Henriksson: “Klasskampen avgör klimatfrågan!”

INTERVJU

Hundratusentals barn och ungdomar jorden runt skolstrejkar för klimatet. Det är bra, men det räcker inte, menar socialisten och Volvoarbetaren Lars Henriksson som har skrivit boken Slutkört om behovet av att ställa om bilindustrin. Klimatfrågan kan bara avgöras genom klasskamp.

– Det är fantastiskt bra vad Greta Thunberg och de andra skolungdomarna gör. Men det hotar inte makten. Det … Läs mer

Läs mer

Arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö kritiserar LO-styrelsens och regeringens arbetsgivarbeställda angrepp på strejkrätten

Denna artikel är en kritik av LO-styrelsens uppslutning bakom den av arbetsgivarna och regeringen föreslagna begränsningen av strejkrätten. Författare är Kurt Junesjö, som under många år verkat som arbetsrättsjurist inom den fackliga rörelsen. Artikeln har tidigare varit publicerad i LO tidning Arbetet.

De största begränsningarna i fackens rätt att vidta stridsåtgärder på nästan 100 år genomförs från den 1 augusti … Läs mer

Läs mer

eFOLKET uppmanar: Helhjärtat stöd till hamnarbetarna!

Hamnarna – vad gäller konflikten?

Kampen mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar går nu in i ett avgörande skede. Utgången av kampen är av största vikt för alla arbetare i landet!

För många är dock konfliktens orsaker oklara.

Dels har det att göra med den mot hamnarbetarna fientliga propagandan från landets centrala kapitalistsammanslutningen Svenskt Näringsliv, dess medlem Sveriges Läs mer

Läs mer

STREJKEN KAN BLI ETT AVGÖRANDE STEG FÖR EN NY ARBETARRÖRELSE

Artikeln har tidigare (3/3) publicera på varit publicerad på sidan globalpolitics.se och ursprungligen (27/2) som ledarartikel i tidningen Proletären.

Hamnarbetarna väljer att möta Sveriges Hamnars lockout med full strejk i hamnarna. Det är rätt och riktigt!

Frågan är enkel. Det gäller alla arbetares rätt att välja sin egen fackliga organisering. Att tvinga arbetsköparna att acceptera den fackförening som arbetarna … Läs mer

Läs mer

Nytt försök att förhandla fram ett kollektivavtal för hamnarbetarna

Sedan ett par år pågår en infekterad konflikt i Göteborgs hamn mellan arbetsgivaren APMTerminals och Hamnarbetarförbundet avdelning 4. Bakgrunden är att APMTerminals vägrar att teckna ett kollektivavtal med Hamn4an, utan istället hänvisar till ett avtal med fackförbundet Transport, trots att Hamn4an är det största facket i hamnen som organiserar nästan alla arbetare.

Arbetsgivaren har pressat arbetarna bland annat med en … Läs mer

Läs mer

Bra texter om den fackliga kampen

Ledarartikel – Hans Hjälte 27 juli 2017

Sjuksköterskor, vårdpersonal, sophämtare, hamnarbetare, städare och taxiförare, samma kamp, samma fiende.

Det finns en lång rad bra artiklar om den kraftmätning som nu pågår på arbetsmarknaden, när motståndet nu växer mot de försämringar som har uppstått därför att samhället lägger ut allt mer av sin verksamhet till privata företag. Här följer några exempel:… Läs mer

Läs mer

En sönderslagen arbetsmarknad

Hans Hjälte om nödvändigt motstånd

Statistiska Centralbyråns rapport om inkomstutvecklingen i Sverige från 1991 till 2015 visar att den svenska arbetarklassens relativa ekonomi markant har försämrats de senaste åren, och för en stor del av dem med de allra lägsta inkomsterna har utvecklingen varit sämst. Se: SCB visar att fattigdomen ökar.

Det betyder också att klyftorna inom arbetarklassen har ökat, … Läs mer

Läs mer

Konflikten i Göteborgs hamn

Just nu utspelas en konflikt i Göteborgs hamn som är av stor betydelse för den svenska arbetarklassen, för dess fackliga och demokratiska rättigheter och för framtida villkor.

Driften i den kommunala hamnen privatiserades 2010 och från 2012 är det APM-Terminals som härskar i containerhamnen. APMT ägs av det danska jättekonglemoratet Maersk.

APMT vill helt uppenbart driva tillbaka hamnarbetarna från de … Läs mer

Läs mer