Det finns ingen grön tillväxt

Nyligen presenterades en doktorsavhandling vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, vilken visar ett entydigt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser. Det som länge har varit uppenbart för alla som är engagerade i kampen för att rädda världen från den katastrof som de ökade halterna av växthusgaser i atmosfären leder till, men det som alla beslutsfattare, politiker, ekonomer och företagare ihärdig förnekar, finns nu även hårda vetenskapliga bevis för...
Läs mer

Recension: Den stora ätstörningen, maten, makten, miljön

av Gunnar Rundgren, Ordfronts förlag

Den stora ätstörningen är enligt min mening en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste, faktabok som gavs ut i Sverige under 2016. Den handlar nämligen om hur alla vi människor ska kunna äta oss mätta och överleva på vår jord utan att förstöra miljöer och utan att utrota allt fler växt- och djurarter...
Läs mer