Utdelning av Eskilstuna kommuns arbets- och kulturstipendier

“Nu sker den första utdelningen av arbets- och kulturstipendier för enskilda kulturaktörer som Eskilstuna kommun inrättade 2021.

Stipendiesumman på totalt 200 000 kronor årligen ger möjlighet att stimulera och bredda kommunens kulturella Läs mer “Utdelning av Eskilstuna kommuns arbets- och kulturstipendier”

Read more