Eskilstuna är en av de kommuner som använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. 72,3 procent av Kommunens egna transporter utförs nu med förnybara drivmedel – en siffra som ständigt ökar och är högst bland länets kommuner…

Eskilstuna: Mer eldrift ger mer pengar över till Kommunens verksamheter

Under 2023 sparade Eskilstuna Kommun 1,2 miljoner kronor i drivmedelsinköp jämfört med 2022. Fossilfria drivmedel står nu för nära 75 procent av inköpen.

En stor anledning till den positiva utvecklingen är att arbetet med att stöpa om Kommunens fordonspark fortsätter. Fordonsparken har varit fossilfri sedan 2019, och andelen elbilar i den fortsätter att öka. Och nu är el för första gången den enskilt största posten när det handlar om antal mil per drivmedel. Eskilstuna Kommun har även genomfört fordonsupphandling gemensamt med ett antal andra kommuner och genom det minskat kostnaden för bilinköp med ytterligare cirka 14 procent utöver normal rabatt på runt 7 procent.

Effektiviseringsvinst

Sammantaget leder detta till minskad klimatpåverkan, minst 145 ton koldioxid, kostnadsbesparingar och inte minst effektivare användning av arbetstid som medarbetare inte behöver lägga på att tanka. Moderna elbilar har lång räckvidd, kan användas en hel arbetsdag och laddas under natten. Det ger en bättre arbetsmiljö och tidsbesparingen omsätts till mer tid åt kärnverksamheten, exempelvis inom vård- och omsorg. Hemtjänsten i Ärla är ett bra exempel på en av Kommunens verksamheter som nu kör 100 procent på el.

Högst i Sörmland

Sett över hela Kommunens personalstyrka beräknas denna besparing motsvara cirka fyra årsarbetares arbetstid. Perioden som jämförts är helåret 2022 med samma period 2023. Eskilstuna är en av de kommuner som använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet. 72,3 procent av Kommunens egna transporter utförs nu med förnybara drivmedel – en siffra som ständigt ökar och är högst bland länets kommuner. Riksgenomsnittet för fossilfria transporter är runt 30 procent (2022). Samtidigt fortsätter arbetet med att bygga ut laddinfrastrukturen till kommunala enheter som gör en stor andel av inköpen av fossilt drivmedel. Om två år ska cirka 80 procent av Eskilstuna Kommuns fordon vara eldrivna. Resterande fordon kommer att drivas av andra fossilfria alternativ.

Läs också:

Nu testas godstransport på cykel i Eskilstuna Kommun

You May Also Like