Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Eskilstuna: Kraftfull manifestation mot planen på nedläggning av Årbys högstadium

Planen framför City-varuhuset fylldes igår när aktionsgruppen Initiativet Behåll Årbyskolans högstadium hade kallat till en protestmanifestation. Det var flera hundra – bland dem många elever, lärare och föräldrar – som tillsammans framförde budskapet att planen på nedläggning måste stoppas.

Bland de elever som tog till orda var Bianca Shabo. Hon går nu i sjätte klass på Årbyskolan, och berättade att hon sett fram emot att kunna gå även högstadiet på den skola som hon beskrev som välfungerande och trygg.

BIANCA SHABO, Årbyskolan 6B. Foto: RW.

Filippa Hedin och Mohaimen Lafta, som nu går ut sjunde respektive åttonde årskursen, berättade att den bild som Grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S)  och Barn- och utbildningsförvaltningens chef Lina Axelsson Kihlblom  förmedlat om förhållandena på Årbyskolans högstadium alls inte stämmer. Många kommer att nå gymnasiebehörighet, och stora och framgångsrika insatser görs och har gjorts för de elever med särskilda problem som Årby-skolan tagit hand om.

FILIPPA HEDIN, Årbyskolan 7A. Foto: RW.

Båda lovordade lärarnas insatser, och underströk den trygghet som eleverna upplever.

MOHAIMEN LAFTA, Årbyskolan 8A. Foto: RW.

Socionomen och före detta eleven Maha Yalda, berättade om hur hon fick hjälp med att tackla de studieproblem som hon inledningsvis på högstadiet hade. Även hon lovordade Årbyskolans högstadium som välfungerande och tryggt för eleverna. Och hon underströk att ett beslut om högstadiets vara eller inte vara måste grundas i ett barnperspektiv. Och att därför en nedläggning inte får komma i fråga!

MAHA YALDA, tidigare elev på Årbyskolan. Foto RW.

Pontus Langendorf, förälder till Lea i årskurs ett och Casper i årskurs fyra, beskrev nedläggningsplanen som katastrofal för hela Årby. Han sa också att han är fullständigt övertygad om att förvaltningschefen Lina Axelsson Kihlblom faktiskt inte har en aning om hur verkligheten ser ut på Årbyskolan och på skolans högstadium, och kritiserade hårt förfarandet när beslut fattas ovanifrån, på ett arrogant sätt och utan någon som helst diskussion med dem som berörs – föräldrar, elever och lärare som har handfasta kunskaper om verkligheten och i detta fall om konsekvenserna av en nedläggning av Årbys högstadium.

PONTUS LANGENDORF, pappa till Årbyeleverna LEA och CASPER. Foto: RW.

Victoria Axner, lärare på Årbys högstadium och Jessica Wiklund, speciallärare på Årbyskolan gick till storms mot vad de menade varit missledande påstående om de verkliga förhållandena på Årbyskolan.

Att det när Skolinspektionen helt nyligen gjorde en bedömning antalet nedslag blev noll (!) talar sitt tydliga språk, menade Victoria Axner, och Jessica Wiklund underströk att perspektivet nu måste vara utveckling – inte avveckling.

VICTORIA AXNER (till vänster) och JESSICA WIKLUND. Foto: RW.

Talade gjorde också vice ordföranden i Sveriges Lärares Eskilstuna-avdelning Helena Andersson. Hon berättade att Sveriges Lärare som facklig organisation förklarat sig oenig med nedläggningsförslaget, och att hon var djupt imponerad av den motståndsaktivitet som utvecklats av elever, lärare och föräldrar.

Sveriges Lärares HELENA ANDERSSON. Foto RW.

I samtal med eFOLKET framhöll högstadieläraren Agneta Metander att hon nu hoppades att det starka motståndet skall kunna resultera att grundskolenämndens majoritet backar och att beslutet bordläggs. Och att sedan nedläggningsförslaget dras tillbaka. Hur någon kan tänka sig att en nedläggning av Årbyskolans högstadium skulle kunna få någon positiv effekt menade Agneta Metander att hon såg som obegripligt. Hon underströk också att Barn- och utbildningsförvaltningens negativa beskrivning av situationen på Årbyskolan är missvisande och grundlös.

Högstadieläraren AGNETA METANDER, längst till vänster i gul väst. Foto: RW.

Två medlemmar i grundskolenämnden deltog manifestationen, Vänsterpartiets Ida Myrbäck och hennes suppleant Monicka Larsson. De räknar med att förutom Vänsterpartiet också några andra partier i Grundskolenämnden skall komma att aktivt motsätta sig nedläggningsförslaget. Och att det kraftiga motståndet och det politiska trycket ska kunna leda till att förslaget skrotas. Ida Myrbäck och Monicka Larsson menar också att övriga neddragningsplaner inom skolan och förskolan måste avvisas, så som Sveriges lärare i Eskilstuna energiskt hävdat. Det som krävs nu är kraftiga satsningar och definitivt inte neddragningar, underströk de två vänsterpartisterna.

MONICKA LARSSON (till vänster) och IDA MYRBÄCK, som hoppas att motståndet skall leda till att nedläggningsförslaget hamnar i papperskorgen. Foto RW.

En av de drivande organisatörerna bakom aktionsgruppen Initiativet Behåll Årbyskolans Högstadium har varit och är Joel Hamberg, högstadielärare på Årbyskolan. Han avslutade gårdagens kraftfulla manifestation med att understryka att motståndet mot nedläggningen fortsätter, och att siktet är inställt på att nedläggningsplanen skall omintetgöras.

JOEL HAMBERG, en av de drivande organisatörerna bakom INITIATIVET BEHÅLL ÅRBYSKOLANS HÖGSTADIUM. Foto RW.

Det är en kraftfull rörelse som på rekordkort tid mobiliserats. Till eFOLKET säger Joel Hamberg att mot bakgrund av den bestämdhet med vilken elever, lärare och föräldrar reagerat mot den destruktiva nedläggningsplanen kan han inte annat än tro att förnuftet skall segra. Han vill också peka på det stora stöd motståndet på kort tid fått och att tusentals Eskilstuna-bor redan undertecknat uppropet mot nedläggningsplanen.

För den som inte redan anslutit sig till namninsamlingen går det att komma fram till den via eFOLKETs artikel:

Eskilstuna: Namninsamling mot planen på att lägga ner Årbyskolans högstadium – eFOLKET, 1 juni 2024.

JOEL HAMBERG tillsammans med de beslutsamma eleverna MOHAIMEN LAFTA, BIANCA SHABO och FILIPPA HEDIN. Foto: RW.

You May Also Like