Vänsterpartiet i Eskilstuna firar det glada beskedet – På bilden syns bland andra Maria Chergui, Linus Bouvin, Linnéa Lindbom, Rolf Waltersson, Peter Widén med flera…

Eskilstuna: Vänsterpartiet om att EEM förblir helägt av kommunen

Uttalande från medlemsmöte med Vänsterpartiet Eskilstuna 13 maj

Först vill vi rikta ett stort tack och ett stort grattis till alla tusentals Eskilstunabor som skrivit under namninsamlingen med krav på folkomröstning gällande utförsäljningen av 49 procent av det kommunala energibolaget Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).

För att inte riskera ett nesligt nederlag i en folkomröstning har nu majoriteten S+M dragit tillbaka sina planer.

Det räckte med hotet om en folkomröstning för att de skulle få skrämselhicka och backa. Så nu kan vi avbryta namninsamlingen.

Det här är en seger för alla Eskilstunabor som inte vill se en utförsäljning av EEM.

De båda kommunalråden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) försäkrar att namninsamlingen och hotet om folkomröstning inte påverkat deras beslut.

Inte heller den heta debatten där stark kritik framförts, bland annat genom en lång rad insändare i Eskilstuna-Kuriren, där samtliga sågar en utförsäljning.

“Nä, det har inte påverkat oss”, säger Jimmy Jansson tvärsäkert i en kommentar till Eskilstuna-Kuriren.

Vi i Vänsterpartiet tog initiativet till namninsamlingen med krav på folkomröstning som enda sättet att stoppa en utförsäljning. Vi har stått på gator och torg i ur och skur. Vi har haft många intressanta samtal med medborgarna om vikten av att vi själva ska råda till 100 procent över den viktiga infrastruktur som det kommunala energibolaget är. Dessutom har EEM varit en “mjölkko” som årligen levererat miljontals kronor att använda i den kommunala verksamheten.

Att sälja ut är lika kortsiktigt som att äta upp sättpotatisen när det börjar kurra lite i magen.

Naturligtvis har herrar Jansson och Puustinen haft koll på opinionsläget. De vet vart vindarna blåser. Men det vill de naturligtvis inte erkänna. För majoriteten har ju alltid rätt oavsett hur fel den har.

S+M har motiverat en utförsäljning med att man vill ”bredda ägandet”. Men nu äger alla Eskilstunabor EEM gemensamt och tillsammans. Kan ägandet bli bredare än så? Att sälja ut och privatisera skulle innebära att Eskilstunabornas ägande och makt över EEM blir både smalare och mindre.

Och har man väl sålt ut kan den nya ägaren när som helst sälja vidare till kreti och pleti, så att vi helt plötsligt kan stå med en girig riskkapitalist som delägare i vårt EEM.

Men vi får inte slå oss till ro. Faran är inte över. När Jimmy Jansson och Jari Puustinen påstår att försäljningen avbryts enbart på grund av priset, då kan frågan återkomma när man tror att tiden, och marknaden, är mogen.

Åtminstone för Jari Puustinen och moderaterna ligger utförsäljningar och privatiseringar i deras politiska DNA.

Hur det står till med Jimmy Janssons politiska DNA är dock mera gåtfullt.

Vänsterpartiet
i Eskilstuna

Läs också:

Ingen utförsäljning av Eskilstuna Energi & Miljö – Planerna läggs ner

Ingen privatisering av EEM – En efterlängtad seger!

Eskilstuna: Namninsamling för att stoppa utförsäljningen av EEM

You May Also Like