Kraftiga protester: “Behåll S:t Eskils A-hus!”

Det plötsligt lanserade förslaget från S&M-styret och förvaltningsledningen om att stänga S:t Eskils gymnasiums huvudbyggnad, och där inrätta “annan verksamhet”, har förvånat och upprört många.

Beslutet ska tas 13 juni. Oppositionspartierna är starkt kritiska.

En av protestyttringarna från kritiska Eskilstuna-bor blev snabbt en namninsamling, med kravet på att S:t Eskils huvudbyggnad också i fortsättningen skall vara undervisningslokal för gymnasiet. Antalet namnunderskrifter blev redan första dagen flera tusen.

Protestskrivelsen och namninsamlingen nås genom att klicka här.

You May Also Like