Svista utanför Eskilstuna. Byggnation pågår. Företaget Senior Materials har fått tillstånd att häriftrån årligen släppa ut 900 ton av den extremt giftiga kemikalien metylenklorid. Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Namninsamling som uppmanar kommunstyret i Eskilstuna att agera mot giftfabriken

Uppdagandet av beslutet att i Eskilstuna tillåta företaget Senior Materials årligen släppa ut 900 ton av det extremt giftiga ämnet metylenklorid har skapat stor oro och upprördhet.

Tidningen Dagens Arbete har skrivit utförligt om beslutet, miljöinstansers oro och kommunstyrelseordföranden Jimmy Janssons förhållningssätt.

eFOLKET och  har tidigare publicerat en insändare där länkar till Dagens Arbetes artiklar finns bifogade.

På Skiftet finns nu en namninsamling upplagd. Initiativtagaren Cathrin Winge skriver där:

Kommunledningen måste agera för att skydda medborgarna från giftfabriken!!! Metylenklorid förbjöds redan 1996 i Sverige. Den kan orsaka cancer, fosterskador, demens, missfall och neurologiska skador. 900 ton / år beräknas släppas ut i Eskilstuna.
Kemikalieinspektionen har gett företaget rätt att använda 2770 ton metylenklorid under två år. Det är mycket stora mängder. 1996 användes, enligt DA, totalt 427 ton av kemikalien i Sverige. 2022 hade företagens användning sammanlagt sjunkit till 10 ton.

Men Senior Materials har alltså inte bara fått rätt att använda 2770 ton av kemikalien. De får även rätt att släppa ut 900 ton per år eller 2,5 ton per dygn i luften.

Nu måste kommunledningen gå in och säkra framtiden för medborgarna i Eskilstuna kommun!”

Här kommer man till namninsamlingen på Skiftet.

Länkar till DA:s artiklar:

Giftutsläppsaffären: Jimmy Jansson kallade larm från miljöansvariga för en “byråkratisk parodi” – eFOLKET, 28 juni 2024.

You May Also Like