Stående från vänster Annis Nilsson, Tilda Hammar, Liv Hedlund, Nanna Persson. I spagat på golvet Sofia Wiktor. Foto: Rolf Waltersson.

Sista dansen på S:t Eskils gymnasieskola?

S:t Eskils gymnasieskola i Eskilstuna är en av de få kommunala skolor i landet utanför storstadsregionerna som erbjuder kurs med inriktning på dans i sitt estetiska program. Det innebär att ungefär hälften av de elever som vill gå en gymnasial utbildning med inriktning på dans kommer från andra kommuner inom regionen.

Så här beskriver S:t Eskils skola sitt estetisk program:

Estetiska programmet passar dig som vill utveckla din kreativa och konstnärliga förmåga inom dans, teater, bild eller musik. Under programmets gång får du lära dig att tolka, uppleva och skapa konst och kultur i grupp och individuellt.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program och förbereder dig inför fortsatta studier inom konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska områden på universitet, högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola …”

Man skrivet också att:

Dansinriktningen på S:t Eskils Gymnasium håller en hög konstnärlig kvalité. Elevernas resultat finns digitalt dokumenterat sedan starten 2007 och föreställningen går att se på YouTube.”

Nu hotas den här danskursen som håller en “hög konstnärlig kvalité” av nedläggning. Varför lägga ner en kurs som är så framgångsrik? Motiveringen säga vara att man har för få sökande, att man inte når upp till de 16 elever som man satt upp som mål.

Man ska också ta med i beräkningen att elever som kommer från andra kommuner har med sig sin skolpeng som då tillfaller S:t Eskils skola.

Hur stor skolpengen är i det här fallen vet jag inte. Men den genomsnittliga skolpengen för landet och gymnasienivå ligger på 129 500 kronor per läsår.

När eFOLKET besökte skolan träffade vi åtta elever. Fyra av dem kom från kranskommuner runt Eskilstuna.

Om ungefär hälften av eleverna kommer från andra kommuner, blir det några hundratusen kronor som trillar ner i kommunens penningpåse att använda för att finansiera utbildningen.

Men i dessa krassa tider när det är pengarna som ska styra är det inte alltid de kulturella och konstnärliga utbildningarna som står högst i kurs. Man ser det i att regeringen nu kraftigt stryper de statliga bidragen till både studieförbunden och folkhögskolorna, som nu tvingas skära ner på sina verksamheter.

Dock: de konstnärliga och kulturella utbildningarna har ett värde i sig som inte kan räknas i pengar. Värdet ligger i att de som går dessa utbildningar växer som människor – som kreativa och skapande människor.

Att lägga ned danskursen är också motsägelsefullt eftersom Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna har gjort en utredning (Dans- och cirkusutredningen) där man slår fast att Eskilstuna kommun “ska vara liktydigt med dans”. Man skriver:

Att den enda gymnasieutbildningen i regionen inom dans nu är hotad rimmar förstås inte alls med ambitionen om att bli känd som en danskommun. I stället borde en kraftfull satsning på att locka ungdomar till utbildningen göras” (se lästips)

När Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna vill ge “Mer dans åt folket” planerar Gymnasienämnden i Eskilstuna att LÄGGA NER den enda gymnasieutbildningen med inriktning på dans som finns inom regionen.

Även Göteborgs universitet och Stockholms konstnärliga högskola protesterar

Även Göteborgs universitet och Stockholms konstnärliga högskola har i en gemensam skrivelse till Eskilstuna kommun protesterat. Och man vädjar till kommunen att inte lägga ner danslinjen:

Vi som arbetar inom högre utbildning inom dansområdet ser att det är viktigt för våra barn och unga att det är möjligt att utbilda sig inom dans i olika delar av vårt land. Det är av stor betydelse att återväxt inom det konstnärliga området möjliggörs i hela Sverige, inte bara i storstadsregioner…

Eskilstuna kommun har ett stort upptagningsområde då det numera inte erbjuds någon dansutbildning på gymnasial nivå på annan plats i regionen. Vi ser därför en stor utmaning för regionens barn och unga att få en likvärdig utbildning inom dansområdet om Eskilstuna väljer att lägga ner sin dansinriktning.

Vi har i flera år samarbetar med dansinriktningen på S:t Eskils Gymnasium… Vår uppfattning är att utbildningen präglas av hög pedagogisk och konstnärlig kvalitet där elevernas lärande alltid sätt i fokus”

Brevet är skrivet 13 oktober 2023 och undertecknat av Ninnie Andersson, ämneschef danspedagogik, lektor i danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola och Karin Rickardsson, programansvarig för ämneslärarutbildningen med inriktning på dans vid Göteborgs universitet.

När jag för några dagar sedan träffade några av eleverna som går danslinjen vid S:t Eskil och dansläraren Sofia Blomquist, fick jag höra deras syn på saken.

Alla var bedrövade och hoppades naturligtvis att gymnasienämnden vid sitt kommande sammanträde 13 juni beslutar att inte lägga ner danslinjen.

Eleverna berättade att det främst var olika former av modern dans de var intresserade av, men även jazzdans. På min fråga om det kund göra “moonwalk”, visade de mycket elegant hur det går till när man glider baklänges. men fötterna rör sig som att man går framåt.

Förresten – moonwalk är ingen moderna “uppfinning”. Redan Charlie Chaplin utförde moonwalk i sina stumfilmer för 100 år sedan.

Eleverna vid S:t Eskil medverkade också när det var Dansens dag på Lokomotivet i Eskilstuna 28 april.

Bilden är tagen av dansläraren Sofia Blomquist i samband med dansuppvisningen på Lokomotivet.

Eleverna berättade också att de var på plats när Cirkus Cirkör hade sina halsbrytande föreställningar Eskilstuna för inte så länge sedan, och att de blev mycket inspirerade.

På tal om att satsa på dans. Västerviks kommun satsar på en kommunkoreograf som ska få “hela kommunen att dansa”. (se lästips)

Man kan heller inte komma förbi ett citat av Ernst Wigforss (1881-1977) som var finansminister (S) i olika omgångar åren 1925 till 1947.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like