Marknadskrafterna måste bort från skolans värld

Befria lärarna från allt som andas marknad och skänk dem tillbaka tilliten från samhället, skriver läraren Peter Rousu.

Jag har jobbat som lärare sedan början av 90-talet. Statusen var på den tiden relativt hög. Det var ett yrke med stor frihet och stort ansvar och med den en känsla av tillit från samhället att lärarna utförde sitt jobb väl. Det … Läs mer

Läs mer

Pisa-chefen: Det fria skolvalet i Sverige har förvandlat utbildning till en handelsvara

På tisdagen presenterades OECD:s Pisaundersökning som mäter 15-åringars färdigheter i läsförmåga, matematik och naturvetenskap. Den innebär vissa framsteg generellt för de svenska eleverna jämfört med den föregående mätningen. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna. Marknadssystemet avgörande faktor för de ökade skillnaderna.

Andreas Schleicher är OECD:s utbildningschef och högsta ansvarige för undersökningarna och säger till DN … Läs mer

Läs mer

Egna datorer i skolan – kejsar’ns ny kläder? Onödiga och kanske till och med skadliga!

Elevdator förbättrar inte studieresultaten men ser ut att öka klasskillnaderna i skolan

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

I rapporten Påverkas studieprestationer i skolan av Läs mer

Läs mer

Utveckla samarbetet mellan skola och föräldrar kring läxor

Redan på 1980-talet presenterades forskning i USA som visade att barnets socioekonomiska bakgrund inte alls är den viktigaste faktorn när det gäller möjligheten till att nå framgång i skolan som man tidigare hade trott.

Professor Herbert J Walberg [1] använde begreppet “the curriculum of the home” (hemmets läroplan), för att identifiera vad i familjebakgrunden som är betydelsefullt. Hemmets läroplan består … Läs mer

Läs mer

Elever i Eskilstuna sluter upp i strejken för klimatet

Elever på Rekarne-gymnasiet kommer att delta, tillsammans med elever från andra skolor i Eskilstuna, i den skolstrejk för klimatet som äger rum imorgon (5/6), på Världsmiljödagen.

Samling ska ske på Fristadstorget 8.30. Då kommer det att hålls tal och eleverna ska tillverka demonstrationsskyltar. Mellan 10.30 och 11.30 kommer man att marschera i ett demonstrationståg.

– Vi har fått bra respons … Läs mer

Läs mer

Förvånande förvåning

Att privatskolor som drivs av vinstintresse tar ut vinster är inget att förvånas över. Det är liksom själva poängen med att driva verksamhet i vinstsyfte. Och ju större vinst desto gladare aktieägare.

Samtidigt som många offentliga skolor går på knäna på grund av snålt tilltagna resurser, plockar många privata skolor ut stora vinster att fördela bland sina ägare.

Till exempel … Läs mer

Läs mer

Vad gör vi med barnen?

Ett av mina tydligaste barndomsminnen är från 1951 då jag som sjuåring började 1:a klass i ”småskolan” i Oxelösund. Det fanns två skolor, ”småskolan” för första- och andraklassare. En bit bort låg ”storskolan” för de elever som gick i de högre årskurserna.

Oxelösund var en liten stad med 5000 invånare, vi ungar kände varandra. Våra föräldrar jobbade ofta på samma … Läs mer

Läs mer

Minervaskolan: Slående exempel på friskolefiaskot – Ledande S-politiker djupt involverad

Minervaskolan i Umeå är en friskola. Den ägs och drivs av utbildningsbolaget Minervaskolan i Umeå AB. På dess hemsida står det att skolan är en allmän friskola och har samma läroplan och krav som den offentliga skolan. Problemet är att en friskola aldrig kan vara som en “vanlig” skola. Den drivs som ett företag och ska gå med vinst. Vinsten … Läs mer

Läs mer

En pedagogisk replik från Magnus Svensson, lärare på Rekarnegymnasiet

Enligt Jari Puustinen är det en tuff pedagogisk uppgift att förklara varför skolan får nedskärningar trots kommunens goda ekonomi (EK 23/1). Jag förmodar att debattartikeln (6/2) av Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S) och Lillemor Nordh (C) är ett försök till en pedagogisk förklaring av detta. De förklarar att det inte ska sparas på skolan men att många skolor dras med … Läs mer

Läs mer

76 lärare på Rekarnegymnasiet: “Vem ska jobba i dina skolor, Puustinen?”

“Skolan i fokus!” jublar Jari Puustinen (m) på Facebook den 17/1. Eskilstuna går med rekordöverskott, heter det i EK den 23/1. Nu ska staden rustas inför framtiden. Det ska byggas, bland annat skolor. Det borde vara fantastiska nyheter för skolorna i Eskilstuna.

Dessvärre innebär inte de goda tiderna ordentliga resurser till att rusta Eskilstunas ungdomar för framtiden. Dagen innan Puustinens … Läs mer

Läs mer

Vänsterpartiet i Eskilstuna kritiserar kraftigt Janssons och Puustinens nedskärningar på skolan

Det social-moderata styret i Eskilstuna möter nu kraftfull kritik inte bara från lärarna. Flera rektorer som eFOLKET talat med säger sig dela kritiken, och till de upprörda sällar sig nu också flera av fullmäktiges partier.

Vänsterpartiet skräder inte orden:

– Nedskärningarna måste stoppas, och vi från vänsterpartiet hoppas verkligen att lärarkåren nu på ett tydligt sätt säger stopp, säger ledamoten … Läs mer

Läs mer

Eskilstunas gymnasielärare reser motstånd mot aviserade nedskärningar

För Eskilstunas gymnasielärare inleddes vårterminen med information om det social-moderata kommunstyrets planer på kraftiga nedskärningar. Nedskärningar som enligt många lärares mening kommer att innebära allvarliga försämringar för både elever och personal. Reaktionen har kännetecknats av en uttalad beslutsamhet om att nedskärningarna faktiskt måste stoppas.

Enligt kommunstyret ska utgifterna för personal och drift på de tre skolorna sammantagna kapas med lågt … Läs mer

Läs mer

Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna uppmanar sina medlemmar till motstånd

Bred enighet om att social-moderaternas nedskärning av stöd till elever med särskilda behov är oacceptabel

Som eFOLKET tidigare rapporterat har det blivit starka reaktioner på den av fullmäktiges social-moderata majoritet genomdrivna nedskärningen av stödet till elever med särskilda behov. För 2018 ska stödet skäras ner med 20 miljoner, från 68 till 48.

Vad gäller lärarna förefaller det som att Jari … Läs mer

Läs mer

Social-moderaternas nedskärning för elever med särskilda behov togs av kommunfullmäktige

Lärarförbundet i Eskilstuna riktar hård kritik mot beslutet

I torsdags (14/12) beslöt kommunfullmäktige i Eskilstuna att för året 2018 minska det för skolorna sökbara tilläggsbeloppet från 68 miljoner till 48 miljoner. Tilläggsbeloppet är avsett att finansiera kostnaderna för skolornas arbete med elever som har särskilda behov.

De nu beslutade kriterierna som ska gälla från och med 2018 kan tolkas som … Läs mer

Läs mer

Tung kritik mot marknadstänkandets konsekvenser för skolan

Nyligen lade den statliga skolkommissionen fram en rad förslag på förändringar av det svenska skolsystemet. Obligatoriskt skolval och lottning till de skolor som har fler sökande än platser är de kanske mest uppmärksammade. Ett av problemen som uppmärksammats har ju varit den sociala och så kallade etniska segregeringen.

Skolkommissionens förslag om lottning väckte starkt motstånd från borgerligt håll. Elevernas och … Läs mer

Läs mer

Från topp till botten när skolan blev marknad

Uppdrag Granskning satte ljuset på en konsekvens av att skolan styrs av marknadsmekanismer och konkurrens mellan skolor. Genom att sätta högre betyg än vad elevernas kunskaper motiverar lockas fler elever till skolorna och då ökar utrymmet för de privata skolföretagen att göra vinst. Men konsekvenserna av skolan som marknad visar sig på flera olika sätt.

Långt in på 1990-talet var … Läs mer

Läs mer