– Vi kan konstatera att vår missbruksvård för vuxna kostar mer än jämförbara kommuner. Det är något som vi tagit till oss och arbetar med, säger Elisabeth Kántor, förvaltningschef på Socialförvaltningen i Eskilstuna…

Socialnämnden i Eskilstuna föreslås fatta beslut om “effektiviseringar” inom vuxenvården – Vill bland annat lägga ner Kvinnobo – Måste spara 12,5 miljoner kronor

För att möjliggöra en fortsatt prioritering på Socialnämndens arbete med målgruppen barn och unga föreslås Socialnämnden nu under maj månad fatta beslut om nödvändiga neddragningar inom vuxenvården. Socialnämnden i Eskilstuna måste spara 12,5 miljoner kronor under nästa år. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

– Vi ser att vi behöver lägga mer resurser på vårt arbete med barn och unga. Ska vi klara av det innebär det att Socialnämnden måste prioritera hur Eskilstunas Socialförvaltning som helhet ska bedriva sin verksamhet. Det betyder inte att de verksamheter som föreslås läggas ner inte är viktiga, men det betyder att vi är tvungna att välja var vi lägger mer av våra begränsade resurser, och i det här fallet behöver vi lägga en större andel av våra resurser på barn och unga. Vi kan dessutom konstatera att vår missbruksvård för vuxna kostar mer än jämförbara kommuner. Det är något som vi tagit till oss och arbetar med. Jag vill också poängtera att om nämnden beslutar enligt förslag kommer vi fortfarande ha en välutbyggd missbruksvård och ett pågående utvecklingsarbete av den, säger Elisabeth Kántor, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Elisabeth Kántor.

Flera boenden föreslås läggas ned

Socialnämnden föreslås fatta en rad beslut som påverkar vuxenvårdens verksamheter i Eskilstuna. Förslagen innefattar påverkan på interna boenden samt förändrade arbetssätt inom ramen för nämndens myndighetsutövning. Målbilden är att Eskilstuna vuxenvård (missbruk) ska vara på samma nivåer som vuxenvården i jämförbara kommuner. För att Socialnämnden ska nå målet för 2024, vilket är en effektivisering om 12,5 miljoner kronor, föreslås nämnden följande beslut:

  • Nedläggning av interna boendet Kvinnobo.
  • Nedläggning av interna stödboendet Klostergatan.
  • Övrig personal och drift – Socialnämnden föreslås även fatta beslut om neddragning av tjänster på två enheter som en del av den helhetliga kostnadseffektiviseringen.
  • Ny riktlinje för målgrupp med psykisk ohälsa.
  • Förändrade arbetssätt inom myndighetsutövningen.

Socialnämnden väntas fatta beslut i ärendet vid sammanträdet den 23 maj.

You May Also Like