Vänsterpartiet reserverade sig mot Socialnämndens beslut om social nedrustning i Eskilstuna

Vid Eskilstunas socialnämnds sammanträde igår (tisdag) beslöts bland annat i ett ärende som handlade om:

  1. Nedläggning av boendet Kvinnobo, målgrupp vuxna kvinnor (12 platser 6,0 tjänster).
  2. Nedläggning av stödboendet Klostergatan, målgrupp unga vuxna 21-25 år (19 platser; 7,0 tjänster).
  3.  Effektivisering av Bostadssociala enheten 4,0 tjänster och Resursenheten stöd och behandling 1,0 tjänster, förstärkning av Årsta stödboende med 1,0 tjänst och Boendeenheten vuxna (Pelaren) med 1,0 tjänst.

Sebastian Nygren, Vänsterpartiets ledamot i nämnden,  protesterade mot besluten på dessa tre punkter, och han har nu lämnat in en en skriftlig reservation:

Socialnämnden 2023-05-23
Reservation

Ärende SOCN / 2023:57 Effektiviseringar i vuxenvården

Det finns en sak som skulle kunna göra att jag säger ja till de beslut vi står framför oss att ta idag. Det var, om utredningen hade sagt: Det är med glädje vi kan säga att behovet av dessa platser inte finns längre, Eskilstuna kommun har äntligen lyckats att ta hand om våra utsatta medmänniskor.

Men så står det inte i utredningen.

Det som står är, de här människorna kostar för mycket. Allt handlar om pengar.

Vi kan konstatera att prognosen för socialnämnden är att vi går back 38 miljoner i år. Detta för att behovet är STORT, inte litet. Och har man ett STORT behov då måste man spendera pengar. Att skära och lägga ner verksamheter går helt emot vad vi behöver göra i Eskilstuna.

Det handlar inte om effektiviseringar, det här handlar om nedläggningar, försämringar.

Man pratar om bristande beläggning på t.ex. Kvinnobo. En verksamhet som under kort tid fått göra 2 flyttar, vilket enligt dem som vi kan läsa om i bilaga 1 har påverkat deras beläggningsgrad. I dagsläget har vi 86% beläggning, det är inte dåligt, och man kanske till och med kan säga att det är bra; för det betyder att vi inte behöver neka folk i dörren p.g.a. att det är fullsatt.

Läser man vidare utredningen så konstaterar man att ca 60% av alla insatser “avslutas” i förtid. Vi har fått också fått höra tidigare att “en insats som avslutas i förtid” kan innebära att man får ett återfall. Det betyder alltså att det är kvinnor som fortfarande är i behov av hjälp, som med stor sannolikhet kommer att vara aktuella för socialnämnden i framtiden, som kommer att behöva en plats hos oss.

Vi pratar också om att lägga ner Klostergatan, stödboendet för unga vuxna 21-25 år. Vi ska flytta dessa till “Pelaren” eller täcka upp med familjehem. Det blir svårare och svårare att hitta familjehem, och svårast kanske det blir att hitta en familj som är villig att ta emot en 25-åring. För vi kommer bli tvungna att göra nånting, det kommer nämligen bli fullt på pelaren.

93% beläggningsgrad (redovisning och siffror från April) betyder att 37 av de 40 platserna vi har idag är fulla. Enkel matematik säger att om de 9 satellitlägenheterna på Klostergatan läggs ner tillsammans med de 7 på Kvinnobo, att vi kommer ha en situation där vi potentiellt saknar 14 lägenheter. Och då räknar vi inte ens med de som bor kollektivt på plats på stödboendena som också behöver en eventuell omplacering.

Men kanske kan vi då erbjuda bostadssociala kontrakt till de andra? Det är också en riskfaktor som nämns i riskanalysen, Men nänä, för här kommer nästa förslag in. Här pratar utredaren om att antal bostadssociala kontrakt minskat 4,2% under jan -22 till mars -23. Det är 14 boenden, mindre än ett boende per månad. Men det här ses som något positivt då vi har haft som uttalat mål att minska antalet boenden med 10%. Det vill säga, vi har haft som mål att inte hjälpa

  • personer med missbruksproblematik
  • unga med särskilda skäl att flytta hemifrån
  • familjehemsplacerade ungdomar som har fyllt 18 år
  • skuldsatta personer
  • personer som varit frihetsberövade
  • brottsoffer vid våld i nära relation

att få trygga och säkra boenden (Eskilstuna Kommuns hemsida om sociala bostadskontrakt).

Och som vi fortsatt kan se i den ekonomiska redovisningen så är detta en målgrupp som ökar.

Så med pelaren fullsatt, Kvinnobo och Klostergatan nedlagd, och med 6 minskade tjänster på bostadssociala enheten så finns risken att de stackarna där få trolla med knäna. Eller, för den delen bli sjukskrivna.

En till risk är att “att våldsutsatta kvinnor i missbruk inte får det stöd de behöver” och där pratar utredningen också om att vi ska “nyttja alternativ på hemmaplan”.

Att man har en trygg miljö att bli frisk från sitt missbruk, är otroligt viktigt. En till riskfaktor som man pekar på i utredningen, att man kanske kommer bli tvungen att bo tillsammans med sin våldsutövare. Det rimmar illa med ett annat besparingsförslag om att vi ska HALVERA antalet personlarm.

Nu kommer NÄSTA riskfaktor in: externa placeringar. Och det vet vi alla hur dyrt det är. Ett besked majoriteten med glädje berättade var att när vi nu går från LOV till LOU var att man lyckats hitta en privat utförare av vård för kvinnor i missbruk. Mycket märkligt kan tyckas, då det är precis det vi tar beslut om att lägga ner, vårt eget boende för att hjälpa kvinnor i missbruk.

Allt detta för att sträva efter Helsingborgs ekonomiska standard. En ekonomisk standard av BORGERLIG typ. Moderaterna, liberalerna, Kristdemokraterna och med stöd av SD styr i Helsingborg. I nästan 20 år har man haft borgerligt styre vid rodret och ja, efter 20 år av nedskärningar så är det kanske lätt att komma i deras siffror.

Yrkar avslag till:
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3

Sebastian Nygren,
(V) 2023-05-23

Läs också:

Socialnämnden i Eskilstuna föreslås fatta beslut om “effektiviseringar” inom vuxenvården – Vill bland annat lägga ner Kvinnobo – Måste spara 12,5 miljoner kronor

You May Also Like