Foto: TPW / eFOLKET.

Eskilstuna på onsdag: Opinionsmöte till försvar för Årbyskolans högstadium

Onsdag 5 juni anordnar aktionsgruppen Initiativ Behåll Årbyskolans högstadium ett opinionsmöte. Platsen är korsningen Kungsgatan-Kriebsensgatan, utanför City-varuhuset.

Opinionsmötet inleds 17.00.

Planen på att lägga ner högstadiet har bland skolans lärare och elever väckt ett mycket kraftigt motstånd. Inte oväntat har också många föräldrar reagerat mycket starkt. Även från den politiska oppositionen i kommunfullmäktige har protester kommit och många Eskiltuna-bor har undertecknat ett upprop mot nedläggningsplanen.

För att komma till uppropet och namnlistan, gå först till:

Eskilstuna: Namninsamling mot planen på att lägga ner Årbyskolans högstadium – eFOLKET, 1 juni 2024.

You May Also Like