Pernilla Holmqvist och Lucinda Hellberg Neselius, fackligt engagerade inom Sveriges Lärare i Eskilstuna, understryker att det nu handlar om att – genom saklig upplysning och massiv demokratisk mobilisering – stoppa kommunstyrets nedläggningsplan.

Årbyskolans högstadium: Nedläggningsförslaget möter beslutsamt motstånd

Den av kommunstyret aviserade planen på nedläggning av Årbyskolans högstadium har orsakat stor upprördhet. Starka reaktioner har kommit såväl från lärarna och eleverna på Årbyskolan som från föräldrar och den fackliga organisationen Sveriges Lärare.

Pernilla Holmqvist är vice ordförande i Sveriges Lärare i Eskilstuna, och har arbetat 34 år på Årbyskolan. När eFOLKET ställer frågan till henne om hur hon ser på den uppkomna situationen, går det inte att ta miste på hennes upprördhet.

Vi fick som facklig organisation vetskap om nedläggningsplanen den 20 maj. Självklart förklarade vi oss oeniga. Den 22 maj följde en ny träff. Självklart stod vi fast i vårt motstånd.

Kommunstyret krävde tystnadsplikt. Sveriges Lärare skulle alltså berövas möjligheten att informera sina medlemmar och allmänheten om nedläggningsplanen. Lucinda Hellberg Neselius, också hon engagerad inom Sveriges Lärare, menar att kravet på tystnadsplikt i grunden handlar om frånvaro av respekt för den fackliga organisationens medlemsdemokrati och solidaritetsgrundval.

Sådana metoder och diktat är ur demokratisk synvinkel verkligen skadliga, och fjättrar den fackliga medlemsbaserade organisationen.

Att nedläggningsplanen inte är ett resultatet av ett initiativ på “tjänstemannanivå” är de två fackliga representanterna fullkomligt övertygade om.

Förvaltningen har fått ett specificerat uppdrag. Att Årbyskolans högstadium ska läggas ner är en idé med ursprung i den styrande politiska koalitionen S och M.

Pernilla Holmqvist och Lucinda Hellberg Neselius berättar vidare att när lärarna på Årbyskolan i tisdags informerades av kommunstyret om nedläggningsplanen blev reaktionen att man blev väldigt bedrövade. Men att sedan en beslutsamhet om att göra motstånd, att inte ge upp, har vuxit fram. Det gäller också eleverna och många föräldrar i Årby.  Från Sveriges Lärares sida planeras nu manifestationer och mobilisering på bred basis.

Att motståndsviljan finns och växer intygas av Joel Hamberg, lärare på Årby-skolans högstadium. Till eFOLKET säger han att det nu pågår mycket diskussioner och att organisatoriska initiativ tas.

Engagemanget är stort också bland eleverna. Nu handlar det om att genom bred och demokratisk mobilisering på skolan och bland Eskilstuna-borna bygga upp ett politiskt tryck. Nedläggningsförslaget är förödande och det måste gå att genom målmedveten organisation och saklig bred information till allmänheten se till att det förpassas till papperskorgen.

Såväl Joel Hamberg som Pernilla Holmqvist och Lucinda Hellberg Neselius vill understryka att de argument som kommunstyret fört fram för nedläggning är helt uppåt väggarna.

Högstadiet på Årbyskolan har fungerat som en viktig trygghetsfaktor. Och det arbete som personalen gjort och gör har varit och är av stor betydelse. Att fördela ut Årbyskolans högstadieelever på andra skolor kommer definitivt inte att lösa några problem. Vad som i stället behövs är att alla nu aviserade neddragningar inom skolan och förskolan tillbakavisas och att skolan tillförs resurser.

Läs också:

Eskilstuna: Årbyskolans högstadium läggs ner – ”Eleverna presterar för dåligt”

You May Also Like