2200 svenska soldater till NATO:s monsterövning

Denna artikel som eFOLKET här återpublicerar har tidigare (9/10) varit publicerad i proletaren.se och i veckotidningen PROLETÄREN (nummer 41 2018). Författare till artikeln är Marcus Jönsson. Även bilderna är hämtade från proletaren.se.

Mellan den 25 oktober och den 7 november genomför Nato den största militärövningen i Norge sedan kalla kriget. Sverige deltar med cirka 2.200 soldater och officerare. Dessutom lämnas värdlandsstöd till Natoförband som är baserade i Sverige under övningen.

Brigadgeneral Michael Claesson är Försvarsmaktens talesperson för Trident Juncture. När Proletären når honom på telefon tonar han ner betydelsen av Sveriges värdlandsavtal med Nato för det aktuella stödet till utländsk trupp.

– Värdlandsavtalet kommer formellt inte att aktiveras under övningen. Sedan är det klart att vi har som nationella målsättningar att öva aspekter som har med värdlandsstöd att göra, i och med att vi har viss transportverksamhet som berör svenskt territorium.

USA:s luftvapen kommer att baseras på Kallax flygplats i Luleå under övningen och en stor mängd militärfordon från bland annat Natoländerna USA, Tyskland och Storbritannien kommer att transporteras genom Sverige. Sammanlagt kommer fler än 10.000 militärfordon att delta i Trident Juncture, som delvis genomförs i svenskt luftrum.

Nils Levi Lundin / Michael Claesson.

– Det är inte Nato utan enskilda länder som gör framställningar till Sverige, som regeringen beslutar om och Försvarsmakten verkställer stödet till. Men det är klart att vi lär oss aspekter av det som har med värdlandsstöd i allmänhet att göra, det är självklart.

Totalt är det omkring 45.000 soldater från de 29 Natoländerna samt Sverige och Finland som ska visa upp krigsalliansens styrka för ryssen. I övningen spelar Sverige och Finland för första gången sig själva. Övningsscenariot är att Norge blir attackerat och genom Natos artikel 5 kommer de allierade till undsättning. Sveriges deltagande bygger på den svenska solidaritetsförklaringen som riksdagen antog 2009.

– Alltså Sveriges unilaterala solidaritetsförklaring, som är kopplad till våra nordiska grannländer och EU-medlemsstater, säger Michael Claesson. Vi kommer inte att vara passiva i händelse av en konflikt eller kris. Och i det här scenariot är ett av våra grannländer indraget i en konflikt och därmed ser vi det som en naturlig ram för att vi övar i vårt närområde.

Är deltagandet i övningen en förberedelse på att Sverige ska delta i Natos krig?

– Nej. Vi omfattas inte av artikel 5 i Natofördraget. Det finns inga sådana automatismer överhuvudtaget utan vi övar för att utveckla Försvarsmaktens förmåga, och i den förmågan ingår bland annat att kunna ge och ta emot militärt stöd i olika konstellationer.

Men blir inte solidaritetsförklaringen i praktiken en förlängning av artikel 5 i ett sådant här scenario?

– Nej, i och med att vi inte omfattas juridiskt, politiskt eller på något annat sätt av artikel 5 utan vi tillvaratar våra intressen, och i våra intressen ligger bland annat att kunna agera till stöd för våra grannländer.

I Trondheim är fredsaktivisten Jens Frøseth i full gång med att organisera protester mot övningen. Den 20 oktober är det demonstration i Trondheim och den 27 oktober i Oslo.

Privat / Jens Frøseth.

– Vi protesterar dels mot vad den imperialistiska Natoalliansen har gjort i andra länder, och dels mot hur Midt-Norge rustats upp och fått amerikanska baser med marinsoldater.

Den amerikanska militära närvaron i Norge kommer att mer än fördubblas efter att Norge bjudit in 700 marinsoldater till 2019, hittills har de varit 330.

– Det har blivit så pass militariserat att om det skulle komma till en militär konflikt så kommer vår region antagligen att bli ett av de första målen.

När Norge blev medlem i Nato 1949 lovade man att det inte skulle finnas några permanenta Natobaser i landet.

– Nu säger de att det inte är några “riktiga” baser eftersom personalen roterar, säger Jens Frøseth. Men det accepterar vi inte.

Trident Juncture är dubbelt så stor som Auroraövningen som genomfördes i Sverige förra året. Natos generalsekreterare och Norges tidigare statsminister, Jens Stoltenberg, kallar i en intervju på norska försvarets hemsida Trident Juncture för “en klassisk Natoövning, den typ av övning vi brukade ha under kalla kriget”.

I enlighet med sin policy avslöjar Nato inte om krigsalliansen har kärnvapen med sig till Norge. Det lugnar inte Jens Frøseth.

– Det kommer 52 stycken F-35-plan som kan styckas med kärnvapenraketer. Stoltenberg sa nyligen på ett föredrag i USA att det finns ett upplägg för att träna militär i europeiska länder att ta emot och använda kärnvapen. Han ville inte säga vilka länder det gäller, och kanske är det inte Norge, men oavsett så är det väldigt skrämmande.

You May Also Like