Göteborgs-Postens ägare Peter Hjörne stoppade presstödet i egen ficka

Staten göder kapitalister som Peter Hjörne, som med sin tidning Göteborgs-Posten har monopol på tidningsmarknaden i Göteborg, med presstöd. Detta trots att presstödet  är avsett att gynna mångfald. I detta fall gynnar statens miljonbidrag till GP istället enfald.

I söndags skrev Dagens Nyheters chefredaktör Peter Woolodarski en ledare om Peter Hjörne, en mycket bra ledare där han redogör för hur staten pumpat in pengar till GP, som till stor del hamnat i Peter Hjörnes egna fickor.  Men att Peter Wolodarski nu skriver om detta beror förmodligen mest på att DN inte billigt lyckades komma över konkursboet Göteborgs-Posten.  Istället tvingas nu Bonniers att med Dagens Nyheters hjälp konkurrera ut GP för att komma åt Göteborgs tidningsmarknad. Nu kommer därför Dagens Nyheter att satsa på att konkurrera ut GP i Göteborg.

Presstödet bidrar inte till att skapa mångfald, som det en gång var avsett för, utan till att stärka dagens borgerliga pressmonopol.Två gånger har skattebetalarna räddat Göteborgs-Postens ägare Peter Hjörne med hundratals miljoner kronor. Nu är det dags igen.

Först köper Göteborgs-Posten upp mindre tidningar och tryckerier runt om i Sverige i en skala som chockerar omvärlden. Miljardbelopp betalas ut i en köpfest som bygger på fantasikalkyler.

Under köpfestens tid så ser Hjörne till att betala ut enorma bonusar och ersättningar till sig själv och de ledande personerna i koncernen. Under 8 år kostar dessa utbetalningar medieföretaget över 800 miljoner kronor enligt den undersökning som SVT:s Uppdrag Granskning genomfört 2015.

När det krisar som värst ser sig staten nödgad att gå in och rädda Hjörnekoncernen med ett stöd som är större än hela det svenska presstödet. Först genom att Skatteverket skriver av en skuld på 300 miljoner kronor. Sedan genom att staten ordnar 231 miljoner kronor i en lönegaranti till alla anställda.

Det är dock fortfarande otillräckligt. När allt summeras har skattebetalarna bjudit Hjörne på närmare 700 miljoner kronor, enligt Medievärldens reporter, Leif Holmqvist.

Peter Woolodarski skriver i Dagens Nyheter ledare :

Utbetalningarna är unika i svensk mediehistoria. Aldrig tidigare har en enskild koncern fått ett så stort stöd från skattebetalarna under en så kort period.

Peter Hjörne tillåts vara kvar, med makt och förmåner, trots att mediekoncernens frilansare och andra leverantörer i en rekonstruktion accepterar en nedskrivning av sina fordringar med 75 procent.

Totalt får Hjörnes koncern Stampen hjälp av staten och de privata fordringsägarna (bland annat frilansande journalister) med över 1 miljard kronor, enligt journalisten Leif Holmkvist, som under lång tid dokumenterat och granskat Hjörnes affärer bättre än någon annan.

I fredags skrevs ännu ett kapitel i denna medieskandal, när statens agerande åter leder till att Peter Hjörne både tillåts klamra sig kvar vid makt och lyckas mjölka ut nya miljoner från den historiska tragedi som han själv orsakat.

Hur är detta möjligt? Jo, under hösten 2018 står det för de insatta i mediebranschen klart att Stampenkoncernen åter hamnat i finansiella svårigheter. Pengarna är på väg att ta slut. En ny köpare behöver snabbt hittas.

Flera mediebolag, bland dessa Bonnier, funderar på om ett förvärv kan vara en god idé.

Mitt i denna slutna säljprocess meddelar den statliga presstödsnämnden – till mångas förvåning – att Göteborgs-Posten ska tilldelas 40 miljoner kronor i årligt driftstöd. Rimligen visste presstödsnämnden hur illa det var ställt på tidningen, trots att GP i praktiken har monopol i Sveriges näst största stad. Så plötsligt går tidningen från noll kronor i presstöd till 40 miljoner årligen.

Hur går det för Peter Hjörne? Tvingas han äntligen kasta in handduken? Blir han av med sina förmåner? Glöm det.

Hjörne är kvar som minoritetsägare, även om han ägarmässigt blivit utspädd. De nya makthavarna låter honom till och med fungera som vice ordförande i medieföretaget.

Peter Hjörne får loss uppskattningsvis 28 miljoner kronor i en första fas. Det lär bli ännu mer om några år, eftersom värdet på hans återstående aktier nu ökat.

Därmed har staten, genom beslutet om presstöd till GP, för tredje gången sett till att miljontals kronor slussas till en person som genom åren inte bara agerat djupt ansvarslöst. Skattemedel går till en man som med sina beslut allvarligt skadat förutsättningarna för att bedriva professionell journalistik i Göteborg och andra delar av Sverige.

Peter Hjörne borde för länge sedan tvingats lämna Göteborgs-Posten utan ett öre på fickan. Det är en skam för den svenska mediebranschen att han tillåts behålla makt och belönas med nya miljoner.”

Familjen Hjörne – Göteborgs Posten ägarfamilj – byggde upp en mediekoncern i Västsverige genom att köpa upp tidningar. Det slutade med konkurs, staten fick betala för att rädda tidningar och ansvara för att de anställda fick lön medan många frilansade journalister blev lurade på sina arvoden. Peter Hjörne och den övriga delen av ägarfamiljen klarade sig bra, de hade ju i god tid plockat ut vinstpengar ur koncernen.

Och nu fortsätter alltså staten att gynna denne bedragare med  pengar som enligt politikerna är avsedd för att öka mångfalden i svensk press, det vill säga gynna andra tidningar för att skapa bättre konkurrens. Till Göteborg skickar staten pengar för att gynna ägaren till den tidning som i stort stort sätt har haft oinskränkt monopol som morgontidning i decennier. Och dessa pengar kommer förmodligen liksom tidigare statligt stöd, som Dagens Nyheter skriver, gå rakt ner i en bedragares fickor.

Hans Foste Hjälte

 

 

You May Also Like