Frankrike och Sverige – varför så olika svar på kapitalets offensiv?

I Frankrike rullar kampen vidare mot Macron-regimens försämringar av pensionssystemet. En kamp som inte bara gäller storleken på pensionerna utan även pekar mot frågan vad meningen med livet är. “Vi arbetar för … Läs mer “Frankrike och Sverige – varför så olika svar på kapitalets offensiv?”

Read more

Statens överskott skulle räcka för att rädda välfärden

  • Statens överskott räcker för att rädda välfärden
  • Hejda nedskärningslavinen
  • Statligt akutstöd till välfärden
  • Vänsterpartiet kan ta initiativet

Artikeln, var den 16 mars, också publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

*****

Den välfärd … Läs mer “Statens överskott skulle räcka för att rädda välfärden”

Read more

Recension: Den felvända ekonomin – Migrationsmyten av Peo Hansen

Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden – ett nytt ekonomiskt paradigm

Jag har länge undrat över det här med pengar. Jag har frågat ekonomer jag känner, läst Andreas Cervenkas lilla men informativa bok … Läs mer “Recension: Den felvända ekonomin – Migrationsmyten av Peo Hansen”

Read more

Insändare: Hur kommer vi till rätta med rötan som angripit den svenska välfärden?

I grund och botten handlar välfärden om människors lika värde och lika rättigheter vilket en övervägande majoritet av svenska folket är överens om. Likaså anser folkmajoriteten att vinstjakt inte hör hemma i … Läs mer “Insändare: Hur kommer vi till rätta med rötan som angripit den svenska välfärden?”

Read more

Blir Coronakrisen välfärdssamhällets och de sociala ingenjörernas revansch?

Detta debattinlägg har skrivits av Kjell Östberg, historiker och aktiv i Socialistisk Politik.

Varför väljer Sverige att lita på att medborgarna följer experternas råd? Varför behöver inte befolkningen låsas in och … Läs mer “Blir Coronakrisen välfärdssamhällets och de sociala ingenjörernas revansch?”

Read more

Kvinnors löner i bristyrken på låg nivå jämfört med mansdominerade yrken

Coronakrisen sätter sjuksköterskebristen i blixtbelysning. I en rapport från Lönelotsarna i samarbete med Sveriges Kvinnolobby undersöks löneläget i bristyrken.

Rapporten visar att kvinnors löner hålls nere trots stora arbetskraftsbehov. Det är betydligt … Läs mer “Kvinnors löner i bristyrken på låg nivå jämfört med mansdominerade yrken”

Read more

Om att “tvätta” eller förhålla sig till SD och högern

Vi lever i en politiskt märklig tid. En tid, där förhandlingar och allianser vi inte förut sett, till och med påverkar den svenska statens budget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar sedan ett år i minoritet med stöd av Liberalerna och Centern på grundval av ett reaktionärt 73-punktsprogram, den s.k. Januari-överenskommelsen. Björklund – den förre ledaren för Liberalerna som var med och förhandlade fram detta program – menade till och med att det innehöll “mer borgerlig politik än vad alliansregeringen genomförde på det ekonomiska området”. Det var tyvärr en riktig beskrivning… Läs mer “Om att “tvätta” eller förhålla sig till SD och högern”
Read more