Myten om den rättssäkra asylprövningen

Artikelförfattare: Karin Fridell Anter

Artikeln även publicerad (26/7) i tidningen Internationalen

Sedan “flyktingkrisen” hösten 2015 har Sveriges asyllagar försämrats radikalt, samtidigt som både Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en praxis som ytterligare försämrar möjligheterna till en rättvis prövning. I två artiklar går Karin Fridell Anter dels igenom lagstiftningen och dels den rättsosäkerhet som skapas av Migrationsverkets praxis och lagtolkning. Här är Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 7/7

Intervju med bröderna Mojtaba och Mostafa Amiri, som kom till Sverige 2015.

Bröderna har vuxit upp som papperslösa flyktingar i Iran. De blev i Sverige uppskrivna i ålder och är enligt Migrationsverket idag snart 20 år gamla, med en månads åldersskillnad. De har fått flera avslag men deras asylärenden är ännu inte slutgiltigt avgjorda. Mojtaba och Mostafa är hazarer och … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 6/7

Motståndsrörelsen mot utvisningarna av de afghanska ungdomarna. “Vi står inte ut” och “Stoppa utvisningarna”.

Hösten 2016 startades dessa två grupper som fått mycket stor betydelse för att lyfta de ensamkommandes situation, informera allmänheten och tvingat fram politiska åtgärder.

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa är ett nätverk av professionella och volontärer som på olika sätt arbetar … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 5/7

Orättvisorna i den nya gymnasielagen. Ett tillfälligt andrum, men inga garantier för framtiden.

Den 7:e juni 2018 antog riksdagen lagen om tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Enligt Migrationsverket kan den omfatta drygt 9200 personer, varav 8100 är afghaner. Lagförslaget har fått mycket hård kritik från lagrådet och en rad remissinstanser. Det ger möjlighet till ett tillfälligt andrum för den som omfattas, … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 4/7

Den falska bilden av läget i Afghanistan och den rättsosäkra asylprocessen

Frågan om flyktingarnas ålder har kommit att dominera den offentliga debatten, medan det har sagts och skrivits väldigt lite om att Afghanistan är farligt, alldeles oavsett om man är “vuxen” eller ej. Migrationsverket ansvarar för att skriva rättsliga ställningstaganden som man lutar sig mot vid bedömning av de risker … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 1/7: Det våldsamma Afghanistan

En artikelserie som beskriver hur den humanistiska svenska flyktingpolitiken fullständigt har raserats under senare år.

Inledning:

År 2015 kom 23 000 ensamkommande afghanska barn till Sverige och sökte asyl. Då sa Statsminister Stefan Löfven: “Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, mitt Europa bygger inga murar!”.

Något som snart skulle visa sig vara tomma ord. Inom bara några … Läs mer

Läs mer