Unga flyktingar från Afghanistan – del 5/7

Orättvisorna i den nya gymnasielagen. Ett tillfälligt andrum, men inga garantier för framtiden.

Den 7:e juni 2018 antog riksdagen lagen om tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Enligt Migrationsverket kan den omfatta drygt 9200 personer, varav 8100 är afghaner. Lagförslaget har fått mycket hård kritik från lagrådet och en rad remissinstanser. Det ger möjlighet till ett tillfälligt andrum för den som omfattas, men inga garantier inför framtiden. Dessutom är det så att tusentals ungdomar inte  omfattas av lagen på grund av dess godtyckliga avgränsningar om

  • ankomstdatum; man ska kommit till landet senast 24/11 2015, med avsikt att söka asyl. Hur detta ska tolkas återstår att se.
  • ålder; måste vara minst 18 vid första avslag. De som skrivits upp i ålder omfattas, medan de som accepterats som underåriga inte omfattas.
  • tid för första avslag. Migrationsverkets första beslut om avslag ska ha fattats efter minst 15 månader, och tidigast 20 juli 2016.

För att visa hur orättvist lagen slår presenterar jag fem afghanska killar som alla var nyss fyllda 16 när de kom till Sverige. Alla fem fick senare avslag på sina ansökningar om asyl. Den nya lagen gäller bara en av dem.

ALI kom till Köpenhamn den 20 november 2015, var sjuk och hungrig och träffade en solidarisk person som gav honom mat och vila ett par dagar innan han fortsatte till Sverige.
Hans asylansökan registrerades först den 25 november, alltså en dag efter det datum som lagen sätter som gräns.

BASIR fortsatte direkt till Sverige och blev registrerad som asylsökande den 23 november 2015, alltså innan lagens brytdatum. Men det hjälpte inte, eftersom han fick sitt avslag och blev uppskriven till 18 år den 20 februari 2017, ett par dagar innan den magiska gränsen om 15 månader till första avslag.

MAHDI kom till Sverige den 20 november 2015. Migrationsverket trodde på hans ålder och bestämde i mars 2017 att han var ett barn och skulle utvisas till Afghanistan där han har en farbror. Han var alltså 17 vid avslaget och omfattas då inte av lagen

MORTEZA kom också till Sverige den 20 november. Han är stor och kraftigt byggd och efter en snabb blick på honom bestämde registreringshandläggaren att han ljög om sin ålder och registrerade honom som 18. Ingen intervju, ingen medicinsk åldersbestämning, bara det som kallt brukar kallas “okulär besiktning”.

OMID, vars namn betyder hopp, blev liksom Basir registrerad som asylsökande den 23 november. Han fick sitt avslag och blev uppskriven till 18 år den 28 februari 2017, en vecka efter Basir och därmed på rätt sida den livsavgörande tidsgränsen.

Ali, Basir, Mahdi och Omid fick bo i svenska familjer och börja svensk skola. Morteza fick inte börja skolan men har lärt sig bra svenska på egen hand, genom självstudier på bibliotek.

Alla fem har svenska vänner och vill inget hellre än att bygga sin framtid här. Med den nya lagen är bara Omid välkommen att stanna, medan de andra fyra ska jagas av polis, sättas i förvar och deporteras till ett land i kaos. Eller – om de lyckas hålla sig undan för att rädda sina liv – dömas till ett liv som papperslösa i Sverige.

Karin Fridell Anter

Nästa artikel, del 6/7 i artikelserien “Unga flyktingar från Afghanistan” kommer att handla om Motståndsrörelsen mot utvisningarna av de afghanska ungdomarna. “Vi står inte ut” och “Stoppa utvisningarna”. Och ungdomarnas egen förening “Ung i Sverige”.

You May Also Like