Kvinnlig rösträtt 100 år

24 maj 1919 beslutade riksdagen att kvinnor ska få rösträtt och valbarhet till riksdagens andra kammare. Vi hade tvåkammarriksdag och det var endast till andra kammaren det var direktval.

Första kammaren valdes indirekt genom landstingens och de största städernas kommunala församlingar. Första kammaren skulle representera “bildning och förmögenhet”. Endast män var valbara och det fanns ålders- inkomst- och förmögenhetsvillkor.

Vilka … Läs mer

Läs mer

“Den svenska demokratin föddes i feghet”

Det är nu hundra år sedan Sverige blev ett demokratiskt land med allmän rösträtt. Arbetarrörelsen hade länge kämpat för detta, men det var först genom trycket från den ryska revolutionen 1917, och framför allt den tyska novemberrevolutionen 1918, som den svenska borgarklassen gav med sig, livrädda för att det annars skulle bli revolution även i Sverige. Samtidigt var de svenska … Läs mer

Läs mer