Visst blir det bättre med fler kvinnor i politiken! – Framförallt, men inte bara, unga kvinnor!

I år firar vi 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige och att vi därmed fick allmän och lika rösträtt. Det var inför riksdagsvalet 1921. Det första förberedande beslutet togs av … Läs mer “Visst blir det bättre med fler kvinnor i politiken! – Framförallt, men inte bara, unga kvinnor!”

Read more