Bolaget Exxon Mobils cyniska och skandalösa klimatmörkläggning

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

*****

Kan det överhuvudtaget illustreras tydligare, kapitalismens strupgrepp på världssamhället?
När den amerikanska tidskriften Science nyligen redovisade en grupp forskares genomgång av Exxon Mobils … Läs mer “Bolaget Exxon Mobils cyniska och skandalösa klimatmörkläggning”

Read more

2/12 –The Ax Always Falls on the Most Vulnerable: Pakistan Demands Debt Cancellation and Climate Justice

More than 1,700 people have been killed in floods that continue to submerge parts of Pakistan. Amid this crisis, activists are demanding debt cancellation and climate reparations.

By Tanupriya Singh

Author Bio:This … Läs mer “2/12 –The Ax Always Falls on the Most Vulnerable: Pakistan Demands Debt Cancellation and Climate Justice”

Read more

Den senaste FN-rapporten om klimatkrisen visar på siffror och fakta värre än vad som tidigare kalkylerats

Den senaste FN-rapporten om klimatkrisen visar på siffror och fakta värre än vad som tidigare kalkylerats. Grönlands och Arktis isar smälter 6 gånger snabbare än på 90-talet. Antarktis isar smälter 6 gånger … Läs mer “Den senaste FN-rapporten om klimatkrisen visar på siffror och fakta värre än vad som tidigare kalkylerats”

Read more

Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet

FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut har preseterat en rapport om hur den förväntade produktionen av fossilenergi går ihop med löftena i Parisavtalet. Resultatet är mycket oroande. Världens länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen till 2030 än vad som är möjligt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Läs mer “Klimatmål i fara: Stor skillnad mellan planerad fossilutvinning och Parisavtalet”
Read more

Miljöminister smutskastade ungdomars klimat-engagemang. Ljög och tvingades avgå.

Ibland överträffar verkligheten dikten. Så är fallet med de senaste dagarnas uppståndelse kring en belgisk miljöminister. Landet har sedan i höstas varit centrum för omfattande klimatdemonstrationer. De senaste veckorna har tiotusentals ungdomar … Läs mer “Miljöminister smutskastade ungdomars klimat-engagemang. Ljög och tvingades avgå.”

Read more

FN:s klimatrapport (2): Pathway 4 – Kapitalets slickepinne

FN:s klimatrapport innehåller fyra olika förslag eller vägar. Det är obegripligt att det fjärde förslaget Pathway 4 överhuvudtaget finns med, eftersom det bygger mer på önsketänkande än på realistiska lösningar av klimathotet.… Läs mer “FN:s klimatrapport (2): Pathway 4 – Kapitalets slickepinne”

Read more

Kuba lanserar 100-årsplan för att skydda sig mot klimatförändringarna

Kuba lanserar 100-årsplan för att skydda sig mot klimatförändringarna

Under sin dödliga framfart genom Karibien så slog orkanen Irma till mot norra Kuba. Kustnära samhällen översvämmades, vegetationen raserades. Den kraftfulla orkanen nådde … Läs mer “Kuba lanserar 100-årsplan för att skydda sig mot klimatförändringarna”

Read more

Klimatet kan räddas endast genom ett brott med det nuvarande systemet

Birger Schlaug, samhällsdebattör och samarbetare med eFOLKET, menar att det kommersiella tillväxttänkandet och konsumismen måste visas på porten – om katastrofhotet ska kunna mötas

Koldioxidnivåerna ökade dramatiskt förra året. Johan Rockström meddelar … Läs mer “Klimatet kan räddas endast genom ett brott med det nuvarande systemet”

Read more