”Ehrenberg och Holm blundar för de samhällsförändringar som krävs”

Hans Hjälte: Oljan är kapitalismens födkrok

Energi och klimat, del 2 Det är nödvändigt att ställa om vårt energisystem, inte bara för att den fossila energin från kol, olja och naturgas ökar halten av koldioxid i atmosfären, utan även för att vi håller på att göra slut på all den lagerenergi som byggdes upp under hundratals miljoner år...
Läs mer

Det finns ingen grön tillväxt

Nyligen presenterades en doktorsavhandling vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, vilken visar ett entydigt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser. Det som länge har varit uppenbart för alla som är engagerade i kampen för att rädda världen från den katastrof som de ökade halterna av växthusgaser i atmosfären leder till, men det som alla beslutsfattare, politiker, ekonomer och företagare ihärdig förnekar, finns nu även hårda vetenskapliga bevis för...
Läs mer