Bild: Mudassar Iqbal / pixabay

Kommunal: “Inför en skatt för välfärden!”

Fackförbundet Kommunal lägger i rapporten Skatteväxling för välfärden fram förslag om hur välfärden ska finansieras och leverera en jämlik välfärd över hela landet. Skatterna ska bidra till minskade klassklyftor och ökad jämlikhet.

Kommunal anser att är det självklart att vård, skola och omsorg ska vara tillgängliga för alla på samma villkor. Det är behovet som ska styra, inte individens ekonomiska förutsättningar.

Tre principer ska vara vägledande:

  • Skattesystemet ska säkerställa den långsiktiga finansieringen av den svenska välfärden.
  • Skattesystemet ska garantera ekonomiska förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd över hela landet.
  • Skattesystemet ska bidra till att minska klassklyftorna och öka jämställdheten i samhället.

Kommunal ser stora utmaningar med bland annat kronisk underbemanning i välfärden och skilda ekonomiska förutsättningar i landet.

Dagens underbemanning uppgår till fler än 50 000 heltidsanställda. För att åtgärda det krävs ett tillskott på minst 30 miljarder kronor. Detta behov gäller här och nu.

Skillnader i skattekraft, demografi, och geografi påverkar förutsättningar för att erbjuda invånarna en likvärdig välfärd. Staten behöver därför ta ett större ansvar för att en god välfärd ska finnas i hela landet.

För att tillförsäkra att välfärden får tillräckliga inkomster vill Kommunal se följande skatteförändringar:

Inför en välfärdsskatt. Förslaget innebär en skatt på fem procent på alla förvärvsinkomster. Skatten fördelas till kommuner och regioner utifrån antalet invånare. Fördelningen till kommuner och regioner ger möjlighet till skatteväxling mot den totala kommunala skattesatsen.

Återinför fastighetsskatten. Kommunal föreslår att det görs ett omtag när det gäller fastighetsskatten. Dagens regressiva fastighetsavgift bör ersättas av en progressiv skatt, med en höjd skattesats på fastigheter över 6,5 miljoner kronor.

Återinför arvs- och gåvoskatten. Intäkterna ska gå in till det kommunala utjämningssystemet.

Sammanfattningsvis innebär förslagen att skattekvoten höjs. Kommunal menar dock att det är nödvändigt. Annars riskerar den långvariga urholkningen av resurser, klyftorna mellan stad och land och den demografiska utvecklingen att slå sönder tilltron till vår välfärdsmodell.

Tommy Jansson

Debattseminarium om rapporten:

SVT forum 17 okt 09:00

Kommunals rapport

You May Also Like