Nödrop om internationell klassolidaritet från ukrainska arbetare och studenter

Upprop från Sotsialny Rukh, med flera organisationer. Uttalandet har tidigare varit publicerat i nättidningen Internationalen.

Samtidigt som den ryska militära offensiven pressar de ukrainska försvarslinjerna når oss ett fackligt förstamajupprop från Zelenskyjs födelsestad Kryvyi Rih väster om Zaporizjzja som återkommande attackeras av ryska robotar och drönare.

Uppropet riktar sig främst till arbetarrörelsens  och vänsterns politiska företrädare inför det stundande EU-valet med begäran om solidaritet inte bara mot det ryska angreppet utan även mot ökade klyftor i Ukraina och demontering av arbetares rättigheter.

“Det ukrainska samhällets motståndskraft beror av vanliga arbetare”, understryker undertecknarna och manar till stöd för kraven på inflytande från ukrainska fackföreningar och civilsamhällesorganisationer.

*******

Till politiska företrädare för Europas folk

Då vårt öde beror av era beslut, vänder vi oss, ukrainska fackföreningsmedlemmar och aktivister,  till er direkt för att understryka följande:

Medan det internationella samfundet fastnat i obeslutsamhet, trappar de ryska ockupationstrupperna obekymrat upp sin offensiv. Våra kamrater dör vid frontlinjen, tvingade att strida utan tillräcklig vapenförsörjning och utan luftförsvar för våra kraftstationer, fabriker och hem som utsätts för förödande angrepp. Med verkligt stöd som inte sviktar skulle detta inte ha varit oundvikligt. Emellertid tvingas vi nu möta aggressorn på egen hand.

Det ukrainska samhällets motståndskraft beror av vanliga arbetare som utgör huvuddelen av de väpnade styrkorna och som säkrar hemmafrontens logistik, produktion och vidmakthåller kritisk infrastruktur.

Samtidigt framträder en alltmer synlig social klyfta där det gemensamma goda bara finns för eliten och resten av befolkningen lämnas med bara plikter.

Det här demoraliserar och hotar landets försvarsförmåga och framtid. Trots det, när vi betalas småsmulor, arbetar övertid och lever under ständigt hot att hamna på gatan, är vår regering mer intresserad av avregleringar och av att skapa gynnsammare villkor för företagsägarna.

Trygghet och välfärd för våra familjer och vänner är absolut nödvändigt och får oss att hålla ut. Ändå är det smärtsamt klart att efterkrigstidens Ukraina kommer att sakna möjligheter till rimliga levnadsvillkor om lönearbetare inte får möjligheter att möta sina svårigheter. Det är med oro vi inser att vi förmodligen kommer att tvingas till att söka ett uthärdligt liv utomlands, ställda inför en situation innebärande arbeta natt och dag, i konkurrens om arbete för svältlöner erbjudna av giriga arbetsgivare.

Det är heller ingen hemlighet att era eliter fryser löner, höjer priser, avskaffar semestrar och skär ned sociala utgifter och rättfärdigar allt detta som nödvändigt för att stödja Ukraina, samtidigt som de fortsätter med ömsesidig lönsam handel med Ryssland, med pengar och teknologi som stöder dess militära kapacitet. Denna politik är extremt farlig för solidariteten mellan våra folk.

Vi förstår att bara tillsammans kan vi försvara demokrati och social rättvisa från imperialisters invasioner, pressen från diktatorer, oligarkernas aptit och ytterhögerns demagogi. 

Därför manar vi er:

Stoppa vapenexporten till tredje länder och prioritera vapen och ammunition som är nödvändiga just nu för försvaret av Ukraina. Vårt krig ska inte vara en förevändning för vapenförsäljarnas profiter.
Gör det omöjligt för Putinregimen att ta sig förbi sanktionerna. Det kräver bland annat att stänga ned skumraskplanering som används av ryska, ukrainska och andra oligarker. Varje transaktion och reservdel möjliggör för Ryssland att fortsätta kriget.
Skriv av de orättfärdiga krediterna och försäkra er om att era pengar inte används för antisociala experiment i vårt land! Internationellt stöd borde hjälpa oss att återupprätta och utöka allmän hälsovård och utbildning, återuppbygga bostäder som människor har råd att bo i liksom infrastruktur samt garantera vettiga arbeten och arbetsvillkor.
Ta kontakt med ukrainska fackföreningar och civilsamhällets organisationer, påverka så att de blir inbegripna i beslutsfattande på alla nivåer och insistera på vikten av avtalsförhandlingar och organisationsfrihet! I ett deformerat politiskt system är detta nästan alltid det enda sättet för vanligt folk att kräva sina rättigheter.
Avslöja hur solidaritet används för att skyla över egenintressen! Konfiskera ryska tillgångar, stäng ner offshore företag och beskatta de superrika – men ställ inte folket inför ett falskt val: att offra ukrainarnas sak eller beröva de mest utsatta sina hem!

Antaget av ett möte med fackliga och studentaktivister i Kryvbas på första maj med företrädare för de oberoende fackföreningarna vid Arcelor Mittal i Kryvyi Rih, Kryvyi Rih stålverk, Metinvest och Rudomine, Kryvyi Rihs Fria fackförening för vårdarbetare, lärare och forskare,  Direkt Aktions studentfackförening, Sotsialny Rukh mfl 

Läs mer på Sotsialny Rukhs hemsida.

You May Also Like