DET BEFÄSTA FATTIGHUSET, av Z Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström

Recension och politisk kommentar utifrån det i dessa dagar rådande tillståndet: Ingemar E.L. Göransson

DET BEFÄSTA FATTIGHUSET AV Z Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström Frams Förlag 1913 Jag hittade för ett tag sedan en verklig klassiker på en loppis...
Läs mer

Allt stöd åt sopåkarna – slå tillbaka bolagstyranni, klassdomstol och strejkbryteri

Strejken bland Stockholms sopåkare mot lönesänkningar har utvecklats till naket klasstyranni från bolagets sida och med uppmaning till strejkbryteri från Stockholms ”röd-grön-rosa” styrda kommuns sida. När detta skrivs på onsdagen har ett stort antal sopåkare hos RenoNorden sagt upp sig i protest inför fredagens stämning till Arbetsdomstolen, hot om höga böter, skadestånd och avsked.
Läs mer

Varför bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen?

”Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen.” Så inleds stadgarna för Svensk-Kubanska Föreningen. Organisationens solidaritetsarbete har sedan 1966 samlat aktivister från olika svenska vänsterriktningar, och naturligvis också många utan särskild partitillhörighet...
Läs mer

Insändare: Svensk Kärnvapenplanering

Planeringen för en svensk atombomb inleddes 1945 strax efter Nyheterna om bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, Planerna har bemötts med kritik redan på 50-talet och besvarades både med nekande, men också med skenbara beslut som innehöll tal om att man ville behålla handlingsfrihet i frågan, Att denna handlingsfrihet innebar oförändrad planering för en svensk atombomb dolde man...
Läs mer

Venezuela: tre miljoner demonstrerade för sin regering och mot högern

Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela – sverigeavdelningen
fördömer det våld och det uppror som den venezolanska oppositionen driver på mot rättsstaten, samt den aggressiva, destabiliserande internationella belägringen av Venezuelas bolivarianska regering Vi medlemmar i det Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige fördömer inför världen de oroväckande terroristaktioner som den venezolanska oppositionen befrämjar, som under de senaste veckorna har trappat upp försöken att uppvigla befolkningen mot regeringen och drivit på urskillningslöst våld samt användandet av lejda gatugäng för att destabilisera, skapa kaos, terrorisera befolkningen, störa den allmänna ordningen och inskränka befolkningens medborgerliga rättigheter och ostraffat förstöra offentlig och privat egendom för att skapa en föreställning om oregerligt våld i landet och jämna marken för utländskt militärt ingripande på venezolanskt territorium...
Läs mer