Så jag skäms!!

När kommunfullmäktige beslutar om ett tillståndskrav för tiggeri måste jag reagera. Jag skäms! Jag skäms som boende i Eskilstuna kommun, och jag skäms som anställd inom Eskilstuna kommun!

I mitt yrkesutövande förväntas jag förmedla vårt samhälles grundläggande värderingar för att våra ungdomar ska förväntas bli goda samhällsmedborgare, nu och i framtiden.Värderingar som allas lika värde, solidaritet, medmänsklighet och lika rättigheter...

Läs mer

Insändare: USA:s strategiska krig – utan slut

Mellanöstern i ruiner, Latinamerika nästa?

Uttalande antaget av Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm på Chemöte 16 juni 2018.

Efter att ha bidragit till förödande inbördeskrig och bombat stater och folkliga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, har USA riktat sina planer mot Latinamerika, för att återta förlorad mark...

Läs mer

Insändare: Ska alliansen få rasera arbetsmiljöarbetet – igen?

När alliansen styrde lade de ner Arbetslivsinstitutet, som var världsledande på arbetsmiljökunskap. Sedan dess har IF Metall kämpat för att återupprätta det viktiga arbete som institutet gjorde.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen äntligen fått den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, på plats, som ska sprida kunskap om arbetsmiljö...

Läs mer

Insändare: Har du koll på hur barn och pedagoger mår i förskolan?

Har du koll på hur många barn i förskoleålder det finns i Sverige just nu? Eller kommer finnas i framtiden?
Näe, inte vi heller. Väldigt många gissar vi.

Har du koll på varför våra beslutsfattare och politiker bortprioriterar resurser och pengar som är så viktiga för våra barns förskolemiljö och pedagogiska utbildning som är lagstadgad?..

Läs mer