Några kommentarer angående Tobias Perssons text om folkhögskolan

Folkhögskolans särart överlever inte an sig självt, utan man måste värna om den med aktiva åtgärder. Till exempel genom att ha något slags introduktion för alla lärare som kommer från andra skolformer; en genomgång om folkbildningens historia och särart och vilka fördelar man har när man arbetar i den anda som Sam Paldanius beskriver...
Läs mer