Bilden är tagen av dansläraren Sofia Blomquist i samband med en dansuppvisning på Lokomotivet.

Eskilstuna: Hälsning med viktig information till Gymnasienämndens samtliga ledamöter

Sofia Blomquist och Cathrin Vinge, lärare på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna, har skickat en hälsning med viktig information till samtliga medlemmar i Eskilstuna Kommuns Gymnasienämnd.

eFOLKET har tidigare publicerat en artikel om kommunstyrets och förvaltningens plan på nedläggning av dansprogrammet.

Gymnasienämnden skall besluta i frågan på sitt möte 13 juni. Vi publicerar nedan informationshälsningen i sin helhet.

*******

Hej,

Vi mailar dig då du sitter i gymnasienämnden och kommer som förtroendevald politiker att fatta beslut gällande gymnasieskolans inriktningsbeslut 13 juni. Du har då möjlighet att påverka om inriktningen Dans på det estetiska programmet ska avslutas eller ej. Vi ber dig därför läsa igenom vår syn på saken!

Inriktningen Dans har traditionellt sätt 50% elever från kranskommunerna, vilket innebär att kranskommunerna betalar 50% av kostnaderna för inriktningen. Vi är kritiska till om det överhuvudtaget blir en besparing värd namnet att avsluta inriktningen då eleverna samläser alla kärnämneskurser med resterande elever på det estetiska programmet. Trots att vi efterfrågat en ekonomisk kalkyl har detta inte presenterats för oss.

Eskilstuna kommun gör just nu den historiskt sett största satsningen på Dans, läs mer i det bifogade dokumentet “Dans- och Cirkusutredningen”. I utredningen fastslår man att Eskilstuna kommun ska vara synonymt med dans samt ”att den enda gymnasieutbildningen i regionen inom dans nu är hotad rimmar förstås inte alls med ambitionen om att bli känd som en danskommun. Istället borde en kraftfull satsning på att locka ungdomar till utbildningen göras.” (sid 20)

Gymnasieförvaltningen har inte utrett möjligheten till samverkan med Kultur och Fritid för gemensam måluppfyllelse.

De konstnärliga högskolorna vädjar till Eskilstuna kommun att fortsätta erbjuda och istället utveckla utbildningen, se bifogad fil. De föreslår bland annat start av spetsutbildning i dans i samarbete med deras dansutbildningar, se bifogad fil.

Gymnasieförvaltningen har inte utrett möjligheten till start av spetsutbildning för riksintag till dansinriktningen, vilket har potential att locka elever från hela Sverige till Eskilstuna.

Den psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar skenar. Som en viktig del av gymnasieskolans samhällsfunktion bör alla politiker värdera vikten av estetiska ämnen under hela skolgången. Frågan bör snarast vara, hur kan vi få fler ungdomar att välja det estetiska programmet? Samhället behöver kulturen mer än någonsin, särskilt i Eskilstuna.

Potentialen i ett brett estetiskt program med flera inriktningar och spetsutbildningar är stor. Att skapa en kulturell arena med utgångspunkt ur ett högskoleförberedande program kan ge en enorm effekt för ungdomskulturen och framtidstron i Eskilstuna. Dessutom finansieras det- genom skolpengen-till minst 50% av kranskommuner.

Tack för att du tog dig tid att läsa ända hit!

Vänliga hälsningar

Sofia Blomquist och Cathrin Vinge

Läs också:

Sista dansen på S:t Eskils gymnasieskola?

You May Also Like