Solidaritetsaktion med det av USA:s blockad drabbade Kuba

Detta upprop finns också publicerat på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida. Där finns också dagligen publicerad information om Kuba och övriga Latinamerika.

Svensk-Kubanska Föreningen:

Med handen på hjärtat! Kuba behöver pacemakers!
Var med och hjälp till!  Varenda krona går oavkortat till pacemakers!

Brådskande vädjan om solidaritet:

Kuba behöver pacemakers

Kuba är i akut behov av pacemakers. Patienter tvingas stanna på sjukhus i brist på dessa livräddande enheter. En pacemaker skulle göra det möjligt för dem att återvända hem och leva ett tryggt liv igen.

På grund av USA:s blockad så vägrar tyvärr de flesta tillverkare att leverera pacemakers till Kuba. Men vår samarbetspartner MediCuba Europa har hittat ett företag som är villigt att tillhandahålla dem för cirka 500 euro för en pacemaker.
Med stöd av flera solidaritetsorganisationer i Europa försöker vi tillsammans att övervinna denna kris. Vårt mål är att kunna skicka 300–400 av dessa under de kommande månaderna.

En donation på 500 euro till mediCuba-Europa gör det möjligt att köpa en pacemaker. Tillsammans kan vi göra skillnad! Varenda krona räknas!

ALLA PENGAR GÅR OAVKORTAT TILL KUBA VIA SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGENS MEDICINKAMPANJ:

SWISHNUMMER: 123 182 37 72
PG: 23 57 15-0
MÄRK INBETALNINGEN MED ”PACEMAKER”

FLYGBLAD ATT LADDA NER! MED HANDEN PÅ HJÄRTAT – PACEMAKERKAMPANJ

#ConLaManoEnElCorazon #MedHandenPåHjärtat

You May Also Like