På just denna bild är det Centerpartiets och Vänsterpartiets plakat som drabbats av vandalisering…

Eskilstuna: Vandaliserade valplakat

Det förekommer just nu vandalisering i flera av Eskilstunas stadsdelar mot de valplakat som satts upp inför EU-valet. På vissa ställen har samma valplakat drabbats vid flera tillfällen, och valarbetarna får gång på gång åka ut och försöka reparera och återställa.

Hot mot demokratin

Varje sönderslaget och nersparkat valplakat är en attack mot demokratin och ska betraktas som en kriminell handling – den eller de som begår dessa handlingar vill uppenbarligen inte leva i en demokrati.

/Arg Eskilstunabo

You May Also Like