Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Indoktrineringsnytt: MSB vill få in propaganda för NATO på skolschemat!

Ibland tar man sej för pannan. Ibland tänker man: Läste jag rätt?! Man läser igen och inser att man faktiskt gjorde det.

Så var fallet när jag tog del av Charlotte Petri Gornitzkas budskap om den framtida NATO-kampanjen. Gornitzka är generaldirektör för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som nu planerar lanseringen av en nationell informationskampanj om NATO. Som ska starta den dag Sverige blir medlem av krigsalliansen.

Jaha, men hade det inte varit bra att ha den innan beslut om ansökan till krigsalliansen togs? Skulle det inte varit bra med en bred folkbildande diskussion där olika åsikter kunnat mötas och blötas? Som när vi fick ta ställning till om Sverige skulle vara med i EMU. Men visst ja … etablissemanget förlorade ju den omröstningen! Det vill dom nog inte göra en gång till.

Det som generaldirektör Gornitzka föreslår är ingalunda en folkbildande information på vars grund vi alla kan ta ställning.

Så här ligger det till. I maj fick MSB i uppdrag av regeringen att tillsammans med krigsmakten ta fram en informationskampanj om NATO för lansering den dag Sverige blir medlem i alliansen. Det handlar inte om att låta oss studera frågan. Det handlar om att få oss att “tänka” i de banor som Tidölaget, högersossarna, kapitalägarna och det militärindustriella komplexet (krigsmakt och krigsindustri) anser lämpligt. Att det är så det ligger till bevisas ju av att kampanjen ska starta den dag vi ansluts till NATO!

Och hur ska vi då tänka rätt? Vi citerar generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka:

Syftet med kampanjen är att öka allmänhetens kunskap om Nato och vad medlemskapet innebär. För det påverkar inte bara vårt militära försvar, utan hela det civila Sverige.

Ett Natomedlemskap har vi inte haft på schemat i skolan och när man är mellan 16 och 25 år har man ett antal val framför sig, till exempel kring värnplikten. Då är det bra att veta vad betyder Nato och vad betyder det inte.

Det är oerhört viktigt att stanna upp och tänka ‘vad är egentligen Nato till för?’”

Observera att dessa tankar och frågeställningar, som generaldirektören vill att de ska surra i våra hjärnor, ingalunda handlar om ett bejakande eller en tveksamhet eller ett förkastande av NATO.

Generaldirektören fortsätter och preciserar:

Vi hoppas att det ska bidra till att man känner sig träffad – att jag som individ vet mer om vad som förväntas av mig nu, genom den här kampanjen.”

Kampanjen ska föras på nätet, i klassrummen och genom affischer i städerna.

En klassisk indoktrineringskampanj alltså.

Det handlar som vi kan se inte på något sätt om objektiv, allsidig information och fri diskussion. Beslutet om NATO ansökan togs i turbofart utan tillstymmelse till demokratisk diskussion. Den kampanj man nu planerar handlar om att få oss att acceptera det beslut överheten redan fattat.

Undertecknad har kanske hållit en lite raljerande ton i presentationen av MSB:s planerade kampanj. Men det är nog inget att skämta om. När man tänker till så är det nog mer på sin plats med kalla kårar efter ryggraden. Det som nu sker visar hur tunn den demokratiska hinnan är och hur även Sverige glider mot en auktoritär framtid. Om inte du och jag och andra sätter ner foten.

Peter Widén

Bild: Peace Media for Future / ai /Pixabay.

Läs också:

NATO-militariseringen: “Kriget kommer lilla vän!”

You May Also Like