Bilderna är avfotograferade från utskrifter från tidningen Skolvärlden.

Så blir det när skoleleverna är kunder på en marknad

Att det unika svenska skolsystemet med privatskolor som drivs i vinstsyfte med skattepengar har “avigsidor” vet vi. Det är segregation, glädjebetyg, skattepengar som hamnar som vinster i privata fickor och mycket annat.

En undersökning som lärarfackets tidning Skolvärlden genomfört visar att många lärare är utsatta för “press och påtryckningar” i samband med betygsättningar. En lärare säger:

“Jag känner knappast någon som inte varit med om påtryckningar”.

Föräldrarnas påtryckningar i samband med betygssättning är ett stort och växande arbetsmiljöproblem för många lärare.

Men det är inte bara föräldrar, även skolledare och rektorer utsätter lärare för press och påtryckningar. Det händer till och med att rektorer gått in och höjt betyg lärare satt för att “kunderna” ska bli nöjda.

“I dag är eleverna, och deras vårdnadshavare, kunder på en skolmarknad och skolornas uppgift har blivit att leverera en produkt. Är inte kunderna nöjda med den produkt som levereras kan de byta leverantör”, säger Andrés Jerez, som är föreningsombud för LR (Lärarnas Riksförbund) inom Academiakoncernen.

Det ligger också nära till hands att lärare erbjuds “kompensation” om de sätter högre betyg. I klartext – de mutas för att höja betygen.

Och att vara lärare som är “generös” vid betygssättningen, är förmodligen en merit en den här marknadsstyrda skolvärlden där betygen är viktigare än kunskaperna.

Det visar sig också att det oftast är föräldrar till “högpresterande” elever som utövar påtryckningar på lärare att sätta högre betyg. Alltså föräldrar som själva är relativt högutbildade.

Men det är väl så i dagens “klimat” – de som redan står högre på samhällets stege är de som vet hur man bär sig åt för att ta för sig av frukterna i “kunskapens träd”.

Det är vanligt att föräldrar använder sina yrkestitlar vid påtryckningar för att understryka sin utbildnings- och yrkesstatus. De vill göra klart att de minsann har viktiga positioner i samhället och att de har inflytelserika “kontakter”.

Resultatet av tidningen Skolvärldens enkät visar att:

  • upp mot 25-30 procent av lärare varit utsatta för press eller påtryckningar.
  • Ungefär 15 procent uppger att de utsatts för press eller påtryckningar av rektor/chef.
  • Mellan 11-20 procent av lärarna har fått sätta betyg åt obehöriga lärare.
  • Cirka 10 procent uppger att de fått någon form av “kompensation”.

I en kommentar till tidningen Skolvärldens rapport säger utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S):

“Jag blir ledsen över siffrorna, men med tanke på det skolsystem vi har är jag inte förvånad”

För ett par år sedan dömde Skolverket i en rapport ut dagens betygssystem ur likvärdighetssynpunkt och konstaterade:

“Om tilliten till betygen urholkas påverkas hela utbildningssystemets legitimitet”

Lästips:

PS. Den här formen av press och påtryckningar förekommer i både kommunala och privata skolor:

“Men det är en större andel lärare i privatskolor än i offentliga skolor som uppger att de utsatts för påtryckningar av rektor, chef eller vårdnadshavare”, skriver Skolvärlden.

Och så är det. De “avarter” som finns inom den privat- och profitstyrda skolan, sprider sig in i den kommunala skolan. Man tvingas vara med i konkurrensen om eleverna som nu blivit “vandrande skolpengarna” som det gäller att locka till sig. Och då blir (glädje)betyg ett fett lockbete.

Att sedan glädjebetygen inte återspeglar kunskaperna tycks man inte bry sig om när betygen är viktigare än kunskaperna.

Rolf Waltersson

You May Also Like