Cecilia Rahbek Nöhr (till vänster) och Gunilla Skogsmo delar på ordförandeskapet i Sveriges Lärare i Eskilstuna. Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Skolan i Eskilstuna: Facken väntar fortfarande på kommunstyrets svar

Den 25 januari skickade de fackliga organisationerna Kommunal, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare en skrivelse till kommunalråden Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M).

Skrivelsen innehöll en kraftig protest mot ytterligare försämringar inom skolan i Eskilstuna. De tre facken angav i sin skrivelse också en rad områden där tvärtom ordentliga resursförstärkningar krävs.

– Det handlar bland annat om att få till stånd rimliga storlekar på barn- och elevgrupper, liksom hållbara antal undervisningsgrupper per lärare, säger ordföranden för Sveriges Lärare i Eskilstuna Cecilia Rahbek Nöhr.

– En annan fråga är vikariesituationen. Här skulle egentligen krävas att skolorna utöver en rimlig grundbemanning höll sig med en permanent vikariestyrka, på kanske uppemot 20 procent av grundbemanningen.

Ordförandekollegan Gunilla Skogsmo understryker att det handlar om att långsiktigt skapa förutsättningar för en fungerande skola:

– Det är så lätt att driva igenom försämringar och neddragningar, och sedan stolt peka på sänkta kostnader. Förödande långsiktiga effekter bokförs inte. De dyker upp senare i statistiken över sjunkande kunskaper, psykisk ohälsa, utanförskap och utbrändhet.

– Vad är det egentligen för typ av kommun Eskilstuna vill vara? frågar sig Gunilla Skogsmo bekymrat.

Om några veckor, när sökandebilden till de kommunala skolorna och därmed också elevunderlaget klarnat, inträder skarpt läge.

Att kommunalråden Jansson (S) och Puustinen (M) ännu inte orkat besvara fackens skrivelse från 25 januari tycker Cecilia Rahbek Nöhr och Gunilla Skogsmo är anmärkningsvärt.

Då eFOLKET frågat gymnasienämndens ordförande Muhammed Tahsin (M) om anledningen till att facken inte fått något svar har denne meddelat att han sett skrivelsen och att svar kommer “nå’n gång”.

Rolf Waltersson
Tomas Vidén

Om bakgrunden: Läs intervju med Cecilia Rahbek Nöhr i Sveriges Lärares tidskrift VI LÄRARE – Inför nedskärningarna: ”Aldrig haft så många gråtande lärare”.

Läs också: Skrivelsen från Kommunal, Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare i Eskilstuna.

You May Also Like