Ordförandeduon Magnus Klavins och Cecilia Rahbek Nöhr, Sveriges Lärares ansvariga för det fackliga arbetet inom gymnasiet respektive grundskolan i Eskilstuna. Foto: Gunilla Skogsmo / Sveriges Lärare.

Sveriges Lärare och Kommunal i Eskilstuna mobiliserar mot varslen och neddragningsplanerna

Till det nyligen lagda varslet om att 101 tjänster ska bort inom Eskilstunas förskolor har nu tillkommit varsel rörande grundskolan och gymnasiet.

För grundskolans del handlar det om 72 tjänster, och för gymnasiet om 26.

Inom förskolan är det Kommunals medlemmar, barnskötare,  som är direkt drabbade. Den aviserade neddragningen kommer ovanpå en nyligen genomförd neddragning med drygt 200 tjänster. Sveriges Lärares förskolelärare drabbas indirekt i form av ökad arbetsbelastning och stress. Till de drabbade hör naturligtvis också barnen.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson gick nyligen ut med påståendet att den nu planerade nedskärningen inom förskolan, då närmare 10 procent av den totala personalstyrkan ska skäras bort,  speglar minskningen av antalet barn. Jansson hävdar i ett debattinlägg i Eskilstuna-Kuriren (5/4 2024) att antalet barn i förskolan i Eskilstuna nu minskar med “10 procent eller cirka 600“.

Janssons uppgift stämmer inte med den uppgift som Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna presenterat, nämligen att antalet barn beräknas minska med endast drygt 200, vilket motsvarar lite mer än 4 procent.

– Jimmy Jansson plockar möjligen med en minskning i barnantalet som ägt rum under tidigare år, säger Cecilia Rahbek Nöhr, Sveriges Lärare i Eskilstuna.

– Och han tycks ha glömt att kraftig minskning av antalet barnskötare redan nyligen genomförts. Han rör till det för sig. Faktum är att den nu planerade nedskärningen ökar antalet barn per personal. Och det är något som vi, och väldigt många med oss, ser som helt oacceptabelt.

Även Jimmy Janssons påstående i sin debattartikel att skolpengen i Eskilstuna ligger ”något högre än genomsnittet” är något som väckt förundran.

– Var han fått den uppgiften ifrån vet vi inte, men den saknar hursomhelst verklighetsgrund, kommenterar Magnus Klavins, som är fackligt ansvarig för gymnasiedelen inom Sveriges Lärare i Eskilstuna.

Vad gäller dem som nu varslats inom grundskolan är 15 av 72 lärare. Bara på Årbyskolan skall 18 försvinna, av dem 12 lärare.

Från förvaltningens sida sägs att kanske omkring 20 av de varslade kan tänkas få jobba kvar, på andra ställen inom grundskolan, därför att det även finns ett nyrekryteringsbehov gällande behöriga lärare. Nyrekryteringsbehovet sägs uppgå till 80 behöriga lärare. Om det betyder att man budgeterar med en ökning på personalsidan vad gäller grundskolan, eller om man räknar med ett stort antal vakanser, framstår som oklart. eFOLKET har sökt Barn- och utbildningsförvaltningens skolchef för grundskolan Susanne Englund för besked, men hittills utan framgång.

På gymnasiet skall 26 tjänster bort, och där handlar det om 14 lärare.

– Naturligtvis ser vi från lärarfackets sida också oerhört allvarligt på nedskärningsplanerna som rör övriga yrkesgrupper, som bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, elevassistenter, barnskötare och alla andra inom skolan, betonar Magnus Klavins.

Han och Cecilia Rahbek Nöhr är noga med att understryka att det som barnen, eleverna och samhället i stort nu verkligen behöver är handlingskraft och målmedvetenhet när det gäller satsningar på skolan.

– Det är så uppenbart, som verkligheten ser ut, att en röd linje måste dras kring skolan och förskolan. Skolan måste utvecklas genom ökade resurstillskott. Neddragningar och försämringar måste tabubeläggas. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Då går det inte att mekaniskt och med iskall uppsyn upprepa mantran som att “budgetramen gäller”. Det håller inte att mässa om “röda siffror” och om att “ekonomin blöder”. Budgeten är ju faktiskt politiskt beslutad. I Eskilstuna har vi nu en underbudgetering.

Wallentin Berggren, sektionsordförande i Kommunal säger till eFOLKET att han helt delar den meningen.

– Det handlar om vilket samhälle vi vill ha, och det handlar om politisk vilja. Den politiska viljan måste komma till uttryck i de prioriteringar man förordar. Vad innebär socialdemokratisk politik nu och här i Eskilstuna? Jag tror att det är viktigt för alla socialdemokrater att ställa sig den frågan.

Sveriges Lärare i Eskilstuna kommer den 4 maj att tillsammans med Kommunal den 4 maj mobilisera till en manifestation mot neddragningar inom skolans område.

Den aktionen från fackens sida kommer dessutom att vara rikstäckande.

Wallentin Berggren, ordf. i Kommunal. Foto: Rolf Waltersson / eFOLKET.

Läs också:

Nytt storvarsel inom Eskilstunas skolor – 72 tjänster ska bort inom grundskolan

26 tjänster ska bort inom Eskilstunas gymnasieskola

Eskilstuna: Ännu ett storvarsel inom förskolan – Över 100 tjänster ska bort

You May Also Like