Jonatan Rydén om Hanif Balis tankar om stöd till barnfamiljer

Är Barnbidraget, de extra 1250 kr som vårdnadshavare till ett barn kan få som kompensation för de kostnader som ett barn innebär för hushållet? Det menar Hanif Bali i en serie uttalanden på Twitter.

I en serie uttalanden på Twitter under 2:a Januari, argumenterar Moderaten Hanif Bali för att det ska finnas en övre gräns för hur många barn en … Läs mer

Läs mer

Många barn hemlösa

I en nyligen publicerad rapport från Rädda Barnen, “En plats att kalla hemma”,  visas att minst 5390 barn lever i hemlöshet i Sverige. Uppgifterna bygger på en enkätundersökning till Sveriges 37 största kommuner. Flera kommuner säger att det är svårt att uppskatta antalet hemlösa barn och att mörkertalet antagligen är stort.

– Bostadsfrågan debatteras ofta i Sverige. Men … Läs mer

Läs mer